Hva er økologi

Hva er økologi - Geir Hestmark | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Geir Hestmark
DIMENSJON
9,94 MB
FILNAVN
Hva er økologi.pdf
ISBN
3291228098850

BESKRIVELSE

Økologisk selger, og nye øko-ord settes stadig i omløp: økobevegelse, økomat, økoturisme, økosofi. Men hva er egentlig økologi?I «hva er ØKOLOGI» gir Geir Hestmark deg innsikt i et av vår tids viktigste naturfag, med vekt på norske eksempler. Fra artenes mangfold og individets tilpasninger til sitt miljø, miljøgifter, populasjoners vekst og fall, konkurranse, samarbeid og parasittisme, til naturens store kretsløp og en satellittbasert jordklodesystemvitenskap. Et eget kapittel er viet menneskets plass i naturen. Forfatteren diskuterer også økologiens mange anvendelser, som økosystemtjenester, restaureringsøkologi, urban økologi, økologisk landbruk, økoturisme, økosofi, fremveksten av et miljølovverk, makten til det øko-administrative kompleks, og prinsipper for et grønt skifte. Hestmark har undervist i, forsket på og publisert om økologi i flere verdensdeler i over 30 år, og står frem som en realistisk optimist både på naturens og menneskehetens vegne for det 21. århundre.

For å ta vare på naturen og forvalte naturressursene på en god måte trenger vi kunnskap om naturen. I dette emnet skal vi repetere grunnleggende økologi og lære mer om naturen og hvordan vi mennesker påvirker den. Hva er økologi ? Øko log i er det vit ensk apel ig e stu die t av hv or dan lev ende or gani smer og det omg iv ende fysiske- og kjemiske miljø samvirker og danner komplek se nettverk og kretsløp.

Økosystem er et viktig begrep innen fagfeltet økologi. Ein produsent er innan økologien ein organisme som produserer næringsstoff frå uorganiske stoff, altså ein autotrof organisme.Grøne planter og planteplankton er dei vanlegaste produsentane. Desse utnyttar solenergien gjennom fotosyntese for å laga organiske stoff, og vert difor kalla fototrofe eller fotoautotrofe.

RELATERTE BØKER