Norge og Russland

Norge og Russland En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
7,15 MB
FILNAVN
Norge og Russland.pdf
ISBN
8133400280107

BESKRIVELSE

Det siste tiåret har Norge og andre NATO-land rettet mer oppmerksomhet mot nordområdene og Arktis. Fremveksten av et mer selvbevisst Russland - med tydeligere stormaktsambisjoner og et mer potent forsvar - har aktualisert sikkerhetsutfordringene i nord. Dette påvirker også det norske handlingsrommet, politisk og militært. Norge balanserer mellom ulike hensyn, der det å skape forutsigbarhet og tillit i egne nærområder veies opp imot behovet for å støtte NATO når det utvises fasthet overfor Russland. Sikkerhetsutfordringene i nordområdene har derfor mange likheter med den kalde krigens utfordringer. Samtidig er også mange av de viktigste rammebetingelsene endret. Russland er betydelig svakere og mindre enn det gamle Sovjetunionen. Den økonomiske avhengigheten mellom øst og vest er også mye større. Denne antologien analyserer de nye forsvars- og sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene. Med ulike innfallsvinkler diskuteres hvilke forsvars- og sikkerhetspolitiske ressurser norske myndigheter kan spille på, og hvilke utfordringer politikere og militære møter når potensielle kriser i nord må løses. Bidragsytere: Tor Bukkvoll, Jacob Børresen, Gjert Lage Dyndal, Jo Gade, Gullow Gjeseth, Tormod Heier, Paal Sigurd Hilde, Geir Hønneland, Anne-Kristin Jørgensen, Anders Kjølberg, Harald Mathisen, Katarzyna Zysk, Kristian Åtland

juli 2011, etter at avtalen var godkjent av de to landenes ... Russland (russisk: Росси́я, Rossíja uttale (hjelp · info)), offisielt Den russiske føderasjon (russisk Росси́йская Федера́ция, Rossíjskaja Federátsija uttale (hjelp · info)), er et land i det nordlige Eurasia.Russland er med sine drøye 17 000 000 km² verdens største land og dekker en åttendedel av verdens landmasse, mens landets 142 millioner innbyggere ... tonn CO2-utslipp per person i Norge 1,73 Russland og Norge møtes i nord. I dag er jeg i Arkhangelsk for å delta på den russiske arktiske konferanse som i år har fått tittelen «Arktis: Dialogens territorium». Norge utviste mandag en russisk diplomat i solidaritet med Storbritannia, i kjølvannet av nervegassangrepet mot den russiske eksspionen Sergej Skripal.

I motsetning til USA har Norge ratifisert FNs havrettskonvensjon og russiske havrettsutvidelser. Overenskomsten mellom Kongeriket Norge og Sovjetunionen til unngåelse av dobbeltbeskatning av inntekt og formue undertegnet i Moskva 15. februar 1980, som har virkning for Kongeriket Norge og Den Russiske Føderasjon ifølge protokollen mellom Norge og Russland om det avtalerettslige grunnlag for de bilaterale norsk-russiske forbindelser, utferdiget i Moskva 22.

RELATERTE BØKER