Rettslig regulering av norsk akvakultur

Rettslig regulering av norsk akvakultur - Halfdan Mellbye | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Halfdan Mellbye
DIMENSJON
10,69 MB
FILNAVN
Rettslig regulering av norsk akvakultur.pdf
ISBN
7713639889177

BESKRIVELSE

Akvakultur, særlig oppdrett av laks og ørret, har i løpet av de siste 40 til 50 årene utviklet seg fra forsøksstadiet til å bli en av Norges viktigste eksportnæringer. Næringen er underlagt en omfattende offentlig regulering. I boken ser forfatteren nærmere på det sentrale regelverket som regulerer akvakulturnæringen. Tillatelsessystemet for akvakultur gis en bred fremstilling med særlig vekt på oppdrettstillatelser, produksjonsområder og reglene om utviklingstillatelser. Han ser også på arealreguleringen i sjøen og reglene om lokalitetstillatelser etter akvakulturloven, forurensningsloven, havne- og farvannsloven og matloven. Kravene til drift av akvakulturanlegg og særlig reglene om sykdomskontroll og bekjempelse samt regler om sanksjoner og straff omhandles også. Boken er skrevet som lærebok for studenter på fagrettede studier innenfor akvakultur, men vil også være nyttig for andre som ønsker kunnskap om akvakulturnæringen og den offentlige styringen av denne.

Forskriften gjelder opprettelse av produksjonsområder for kommersielle tillatelser til akvakultur av matfisk med laks, ørret og regnbueørret i sjø, og regulering av produksjonskapasiteten innenfor disse. Rettslig rammeverk for norsk havbruksnæring Kartlegging av dagens status Ann-Magnhild Solås, Bjørn Hersoug (UiT/NFH), Otto Andreassen, Ragnar Tveterås (UiS), Tonje C. Osmundsen (NTNU), Bjørn Sørgård (Adv.

Fangstbasert akvakultur ... Klage på vedtak om å avvise klage på vedtak om etablering av lokalitet.

RELATERTE BØKER