Praksisteorier i sosialt arbeid

Praksisteorier i sosialt arbeid - Gunn Strand Hutchinson, Siv Oltedal | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Gunn Strand Hutchinson, Siv Oltedal
DIMENSJON
12,33 MB
FILNAVN
Praksisteorier i sosialt arbeid.pdf
ISBN
3043122392231

BESKRIVELSE

Boka gir studenter i sosialfagene kunnskap som bidrar til å forstå sammenhengen mellom teori og praksis. Den er derfor nyttig for å forstå hvilke sammenhenger sosiale problemer oppstår i, og vedlikeholdes av. I sosialt arbeid er relasjoner mellom mennesker, og relasjoner mellom mennesker, ulike system og samfunnsinstitusjoner sentrale. Derfor er teorier som bidrar til forståelse og handlingsalternativer knyttet til dette sentralt i boken. Forhold på samfunnsnivå har betydning både for enkeltmennesker, og andre systemer. Teorier som bidrar til å forstå disse sammenhengene og konsekvenser for sosiale problemer presenteres også. Det er spesielt sentrale teoretikere innen interaksjonistiske-, konfliktteoretiske- og systemteoretiske praksisteorier forfatterne vektlegger. De viser også hvordan teorier gir ulike perspektiv på virkeligheten gjennom praksisnære eksempler fra ulike velferdsarenaer. Boka bygger på Modeller i sosialt arbeid, 2.utgave som kom i 2003. Forfatterne har gitt den ny struktur, oppdatert med nye praksisteorier og nye eksempler. Boka er derfor nyttig for å forstå hvilke sammenhenger sosiale problemer oppstår i, og vedlikeholdes av, i dag. Den gir studenter i sosialfagene kunnskap som bidrar til å forstå sammenhengen mellom teori og praksis.

Forfatteren mener at grunnleggende sider ved enkelte av de programmene som barnevernet har tatt til seg i liten grad har blitt problematisert og drøftet. Artikkelen peker blant annet på at evidensbaserte programmer representerer et reduksjonistisk menneskesyn. Sosialt arbeid er et yrkesrettet studium med praksis, enten i Norge eller i utlandet.

Den er skrevet for studenter som skal omsette teori til praksis i sosialfaglig arbeid i kommunen. En master i sosialfag med studieretning sosialt arbeid gir deg innsikt i det sosialfaglige feltet. Både utviklingen og funksjonen til velferdstjenestene, men også utviklingen av sosialt arbeid som eget kunnskapsområde og vitenskapelig fag. Praksisteorier i sosialt arbeid.

RELATERTE BØKER