Forandring som praksis

Forandring som praksis - Roger Klev, Morten Levin | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Roger Klev, Morten Levin
DIMENSJON
10,7 MB
FILNAVN
Forandring som praksis.pdf
ISBN
9273809471659

BESKRIVELSE

Alle organisasjoner har behov for å arbeide systematisk med egen utvikling, læring og endring. Dette er grunnleggende for at organisasjonene skal overleve. Men mye av innsatsen som rettes mot utvikling av organisasjoner, er svakt underbygd av faglig gjennomtenkte rammeverk. Det finnes et mylder av teknikker og verktøy, men lite faglig basert argumentasjon for hvordan man bør arbeide med utviklings- og endringsprosesser. Boken utvikler et rammeverk som kombinerer teorier og modeller fra et læringsperspektiv på organisasjonsutvikling, med en overordnet endringsforståelse hentet fra aksjonsforskning. Forfatterne legger vekt på nødvendigheten av å velge utviklingsstrategi og arbeidsformer som er tilpasset de aktuelle organisatoriske utfordringene. Boken er utformet i to deler, der del I introduserer den faglige posisjoneringen av endringsledelse. I andre del av boken presenteres et utvalg arbeidsformer. Her er ulike bidragsytere invitert til å vise et spekter av praktiske tilnærminger som kan utgjøre en del av repertoaret til gode praktikere innen feltet. Boken passer for akademia i ulike kurs innenfor organisasjonsfag og for dem som arbeider akademisk med endringsledelse og organisasjonsutvikling. Her vil boken gi innsikt og være et bidrag til de faglige diskursene i fagfeltet. Den reflekterte praktiker vil også ha god nytte av boken fordi den vil fungere godt som refleksjonsgrunnlag og veileder for konkrete utviklingsaktiviteter. Morten Levin er professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Roger Klev er førsteamanuensis ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.

Kurs i bruk av PC-verktøy inngår som viktige elementer, tilpasset dagens krav til en effektiv og kunnskapsrik kontormedarbeider. "Forskning og Forandring" er et nytt Open Access-tidsskrift som tematiserer forholdet mellom forskning, læring og praksis i ulike profesjoner og organisasjoner (Foto: ©Alex Ritchie). Et skolesystem som virker Kommuneforlaget 2014. Egen bakgrunn og ambisjoner ...

Produktbeskrivelse. Alle organisasjoner har behov for å arbeide ... Forandring som praksis endringsledelse gjennom læring og utvikling Morten Levin, Roger Klev.

RELATERTE BØKER