Velferdsstaten i endring

Velferdsstaten i endring Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
8,73 MB
FILNAVN
Velferdsstaten i endring.pdf
ISBN
3760219336546

BESKRIVELSE

Velferdsstaten i endring diskuterer de sosialpolitiske kursendringene som gjør seg gjeldende i dag og belyser konturene av norsk sosialpolitikk i de nærmeste årene. Helse- og sosialpolitikk er et bredt og sammensatt fagområde. Denne tredje utgaven av Velferdsstaten i endring har som overordnet siktemål å gi et begreps- og kunnskapsmessig grunnlag for å forstå norsk sosialpolitisk utvikling i et bredt historisk og samfunnsmessig perspektiv. Forfatterne diskuterer de sosialpolitiske kursendringene som gjør seg gjeldende i dag og belyser konturene av norsk sosialpolitikk i de nærmeste årene. Boka er oppdatert med tre nye kapitler - om NAV, boligpolitikk og innvandring - i tillegg til at litteratur og tallmateriale er ajourført.

I samfunnsvitenskapen skilles det ofte mellom tre idealtypiske modeller. Ved at velferdsstaten delvis verner den som jobber, og ikke arbeidsplassen, vil noen arbeidsplasser forsvinne, og nye levedyktige arbeidsplasser skapes. En annen ting er at det skal lønne seg å jobbe.

Dersom vi lar velferdsstaten fortsette å utvikle seg slik den har gjort til nå, hvilket er mer sannsynlig, kan underskuddet bli godt over 20 prosent. Det er ikke sikkert det går sånn. Velferdsstaten tilbyr tjenester til innbyggerne fra de blir født og gjennom hele livet.

RELATERTE BØKER