Identitet og tilhørighet

Identitet og tilhørighet - Lill Salole | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Lill Salole
DIMENSJON
9,61 MB
FILNAVN
Identitet og tilhørighet.pdf
ISBN
4234953547475

BESKRIVELSE

Hvor hører man hjemme når man er oppvokst med flere kulturer? Hvem er man da, og hva vil det si å være annerledes? Hva i en slik oppvekst gir motstand, og hva gir muligheter? Denne boken utforsker noen grunnleggende sider ved det å vokse opp med krysskulturelle erfaringer, blant annet eksistensielle utfordringer knyttet til en oppvekst med flere kulturer og den unike kompetansen som kulturelle minoritetsbarn utvikler. Forfatteren diskuterer hvordan kultur og flerkultur er med på å forme oss, og dermed vår opplevelse av identitet. Samtidig fremhever hun betydningen av faktorer som migrasjonsstress, transnasjonalitet, sosial ekskludering og diskriminering for krysskulturelle barns utvikling og tilhørighet. Et sentralt perspektiv er at krysskulturelle barn ofte ikke blir forstått og møtt på egne premisser. Det skyldes både at normen gjerne settes av enkulturelle og enspråklige barn, og at de krysskulturelle på alle arenaer enten må leve opp til eller bryte med andres forventninger og kategoriseringer. Dette er dagsaktuelle temaer i en tid hvor vi er opptatt av å forebygge rasisme, ekstremisme, ekstrem sosial kontroll og hvordan best ivareta mennesker på flukt. Forfatteren presenterer og nærmer seg problemstillingene fra både teoretiske og praksisnære innfallsvinkler. Denne utgaven inneholder oppdaterte henvisninger og utdypninger, flere tegninger og mange nye øvelser. Den har også en helt ny del som består av et utvalg av forfatterens kortere dikt og tekster om migrantliv, utenforskap, identitet og tilhørighet. Boken har tidligere vært utgitt under tittelen Krysskulturelle barn og unge.

Tittelen på denne boken er endret siden første utgave i 2013 for å reflektere utviklingen. Tilhørighet, identitet og mestring : barn mellom to kulturer. Sentrale aspekter ved barn og unges oppvekstmiljø Sammendrag Formålet med prosjektet er å studere hvordan barn med innvandrerbakgrunn som går i klasse med norsk-etniske barn opplever tilhørighet i form av å bli inkludert, akseptert og verdsatt, hvordan de utvikler sosial og ... Identitet og tilhørighet.

Trass utkom i 1996, og er forfatterens tredje bokutgivelse. Identitet og tilhørighet Man kan spørre hvordan det vil være å se denne forestillingen en annen plass. I Tromsø var det tydelig at publikum var begeistret og engasjert.

RELATERTE BØKER