Etikk i psykiske helsetjenester

Etikk i psykiske helsetjenester Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
6,21 MB
FILNAVN
Etikk i psykiske helsetjenester.pdf
ISBN
3263883794075

BESKRIVELSE

Ansatte i helsetjenesten møter mange og vanskelige etiske utfordringer. Dette gjelder ikke minst innenfor psykiske helsetjenester. Boken Etikk i psykiske helsetjenester er ment å gi leseren begreper, teorier, kunnskap og verktøy som kan være til nytte for å arbeide med etiske utfordringer på en systematisk måte. Boken belyser utfordringer som er vanlige i klinisk praksis, blant annet knyttet til autonomi, taushetsplikt, krenkelser, tvang, samarbeid med pårørende og prioritering. Konkrete eksempler brukes for å illustrere temaene. Blant annet drøftes eksempler fra fortid og nåtid som viser at pasienter med psykiske lidelser kan bli utsatt for alvorlige overgrep, selv om de profesjonelle hjelperne har de beste motiver og ønsker om å hjelpe pasienten. Leseren får også innsikt i hvordan ulike hensyn må balanseres når de psykiske helsetjenestene skal ivareta det særskilte ansvaret for å beskytte samfunnet mot farlige pasienter, og når sykdom skal kunne frita fra straff. Etisk refleksjon er viktig for å utvikle faget, helsetjenestene og utøverne. Boken beskriver ulike modeller for systematisk etisk refleksjon, eksemplifiserer hvordan etiske utfordringer kan håndteres og hvordan etikkarbeidet kan organiseres.

Boken belyser utfordringer som er vanlige i klinisk praksis, blant annet knyttet til autonomi, taushetsplikt, krenkelser, tvang, samarbeid med pårørende og prioritering. Medisinsk etikk. 32835 - Psykiske helsetjenester, etikk og tvang ; A cluster randomised ; A cluster randomised study on implementation of guidelines on family involvement during severe mental illness; Artificial Intelligence in Radiology; Artificial-intelligence-in-radiology-promises-and-pitfalls Kjøp Etikk i psykiske helsetjenester fra Bokklubber Ansatte i helsetjenesten møter mange og vanskelige etiske utfordringer.

Dette håper vi på å oppnå ved å skape arenaer hvor de som er interessert i tvangsforskning kan møtes, utveksle erfaringer og utvikle nye prosjekter. Fram til nå har vi ikke hatt noen norsk lærebok eller fagbok i etikk som retter oppmerksomheten spesielt mot de psykiske helsetjenestene, dette til tross for at psykiske lidelser er en viktig ... Boken Etikk i psykiske helsetjenester er ment å gi leseren begreper, teorier, kunnskap og verktøy som kan være til nytte for å arbeide med etiske utfordringer på en systematisk måte. Boken belyser utfordringer som er vanlige i klinisk praksis, blant annet knyttet til autonomi, taushetsplikt, krenkelser, tvang, samarbeid med pårørende og prioritering. Ansatte i helsetjenesten møter mange og vanskelige etiske utfordringer.

RELATERTE BØKER