Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
9,83 MB
FILNAVN
Hverdagsrehabilitering.pdf
ISBN
3372557982938

BESKRIVELSE

Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig rehabiliteringsform som setter søkelys på aktiviteter personen selv vektlegger. Hverdagsrehabilitering er spesielt egnet for rehabilitering av eldre hjemmeboende personer i kommunehelsetjenesten, men andre målgrupper for rehabilitering kan også være aktuelt.Dette er den første boken om hverdagsrehabilitering. Fagboken sammenfatter brukerkunnskap, erfaringsbasert kunnskap og forskningsbasert kunnskap som finnes om temaet. Boken dekker ulike teoretiske og praktiske aspekter ved hverdagsrehabilitering:?.... Hva er hverdagsrehabilitering??.... Hvorfor er det behov for hverdagsrehabilitering??.... Hvem er målgruppen for hverdagsrehabilitering??.... Hvordan kartlegger man og samarbeider om hverdagsrehabilitering??.... Hvordan foregår etisk refleksjon innen hverdagsrehabilitering??.... Hvordan kan hverdagsrehabilitering organiseres??.... Hva er forskningsresultatene på feltet?

Her kan du søke. Team hverdagsrehabilitering har telefon 404 04 817. KS - Hverdagsrehabilitering i norske kommuner Side 3 Sluttrapport FÜRST OG HØVERSTAD ANS Forord Den foreliggende rapporten fra KS-prosjektet Fra passiv mottaker til aktiv deltaker: Hverdagsrehabilitering i norske kommuner oppsummerer en gjennomgang av dokumentasjon om hverdagsrehabilitering i skandinaviske kommuner og erfaringene fra 20 norske Fysioterapi.

Selvstendighet og aktivitet er viktig for trivsel og livskvalitet. Med utgangspunkt i brukernes egne ønsker, eget hjem og nærmiljø dreies kommunale tjenester mot forebyggende arbeid, mestring og rehabilitering. I hverdagsrehabilitering er innsatsen tverrfaglig.

RELATERTE BØKER