Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
7,87 MB
FILNAVN
Hverdagsrehabilitering.pdf
ISBN
1764200905644

BESKRIVELSE

Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig rehabiliteringsform som setter søkelys på aktiviteter personen selv vektlegger. Hverdagsrehabilitering er spesielt egnet for rehabilitering av eldre hjemmeboende personer i kommunehelsetjenesten, men andre målgrupper for rehabilitering kan også være aktuelt.Dette er den første boken om hverdagsrehabilitering. Fagboken sammenfatter brukerkunnskap, erfaringsbasert kunnskap og forskningsbasert kunnskap som finnes om temaet. Boken dekker ulike teoretiske og praktiske aspekter ved hverdagsrehabilitering:?.... Hva er hverdagsrehabilitering??.... Hvorfor er det behov for hverdagsrehabilitering??.... Hvem er målgruppen for hverdagsrehabilitering??.... Hvordan kartlegger man og samarbeider om hverdagsrehabilitering??.... Hvordan foregår etisk refleksjon innen hverdagsrehabilitering??.... Hvordan kan hverdagsrehabilitering organiseres??.... Hva er forskningsresultatene på feltet?

Fokus er på hvilke aktiviteter brukeren selv definerer som viktig og dette innebærer en ny rolle for helsepersonell. Hverdagsrehabilitering er spesielt egnet for rehabilitering av eldre hjemmeboende personer i kommunehelsetjenesten, men andre målgrupper for rehabilitering kan også være aktuelt. Dette er den første boken om hverdagsrehabilitering.

Det er et samarbeid mellom deg og et tverrfaglig team fra hjemmetjenesten bestående av fysioterapeut, ergoterapeut og hjemmetrener. Hverdagsrehabilitering er en tidlig og tverrfaglig innsats som er avgrenset i tid og som tar utgangspunkt i brukernes egne ressurser for å styrke funksjons- og mestringsevnen. Et stort antall norske kommuner har innført eller er i ferd med å innføre hverdagsrehabilitering som en del av Hverdagsrehabilitering er et gratis tilbud.

RELATERTE BØKER