Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
6,32 MB
FILNAVN
Hverdagsrehabilitering.pdf
ISBN
9262458055163

BESKRIVELSE

Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig rehabiliteringsform som setter søkelys på aktiviteter personen selv vektlegger. Hverdagsrehabilitering er spesielt egnet for rehabilitering av eldre hjemmeboende personer i kommunehelsetjenesten, men andre målgrupper for rehabilitering kan også være aktuelt.Dette er den første boken om hverdagsrehabilitering. Fagboken sammenfatter brukerkunnskap, erfaringsbasert kunnskap og forskningsbasert kunnskap som finnes om temaet. Boken dekker ulike teoretiske og praktiske aspekter ved hverdagsrehabilitering:?.... Hva er hverdagsrehabilitering??.... Hvorfor er det behov for hverdagsrehabilitering??.... Hvem er målgruppen for hverdagsrehabilitering??.... Hvordan kartlegger man og samarbeider om hverdagsrehabilitering??.... Hvordan foregår etisk refleksjon innen hverdagsrehabilitering??.... Hvordan kan hverdagsrehabilitering organiseres??.... Hva er forskningsresultatene på feltet?

I hverdagsrehabilitering er det sentrale spørsmålet «Hva er viktig for deg?». Fokus er på hvilke aktiviteter brukeren selv definerer som viktig og dette innebærer en ny rolle for helsepersonell. Hverdagsrehabilitering er spesielt egnet for rehabilitering av eldre hjemmeboende personer i kommunehelsetjenesten, men andre målgrupper for rehabilitering kan også være aktuelt.

Hva er hverdagsrehabilitering? Tjenesten hverdagsrehabilitering er en tidsavgrenset tjeneste der opptrening i daglige gjøremål foregår i ditt hjem og nærmiljø Hverdagsrehabilitering Etter gjennomgått kapittel skal du: Ha kunnskap om hverdagsrehabilitering Ha kunnskap om at dette er brukerens prosess Ha kunnskap om betydningen av å ha fokus på aktiviteter i hverdagen Ha kunnskap om mestringsaspektet Innledning Hverdagsrehabilitering handler derfor også om å bidra til mestring og trygghet, som en sa: «Jeg ser jo at det det handler mye om å rehabilitere til trygghet. Altså, den tryggheten de har hatt tidligere».

RELATERTE BØKER