Flerspråklige barn med språkvansker og utviklingsforstyrrelser

Flerspråklige barn med språkvansker og utviklingsforstyrrelser - Else Jorun Karlsen, Ann Cathrin Gjevikhaug | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Else Jorun Karlsen, Ann Cathrin Gjevikhaug
DIMENSJON
6,95 MB
FILNAVN
Flerspråklige barn med språkvansker og utviklingsforstyrrelser.pdf
ISBN
8622561782982

BESKRIVELSE

Boken handler om flerspråklige barn med språkvansker som har sammenheng med Downs syndrom, spesifikke språkvansker/ developmental language disorder og autismespekterforstyrrelser. Forfatterne formidler teori, forskning og ulike kartleggingsmetoder for å ruste barnehagelærere, spesialpedagoger og andre fagpersoner til å oppdage språkvansker hos flerspråklige barn så tidlig som mulig. Med riktig kunnskap kan barnehagepersonalet unngå å forveksle språkvanskene med utfordringer knyttet til barnets flerspråklige bakgrunn. Boka beskriver ulike måter å tilrettelegge barnehagedagen på for at flerspråklige barn med språkvansker kan få oppleve likeverdig deltagelse og selvstendig kommunikasjon med andre barn og voksne i barnehagen.

noen barn kan av ulike årsaker ha forsinket språkutvikling eller språkvansker. Da må barnehagen og foreldrene samarbeide om hvordan de kan hjelpe barnet, for eksempel ved å få ekstern hjelp til å utrede spesialundervisning.

2003) Alvorlighetsgraden varierer Forholdet gutt jente er ca 3:1 (Robinson 1987) Forsiktig med å stille sikker diagnose i tidlig alder, da vanskelig å forutsi hvordan forsinkelsen utvikler seg Barn med denne diagnosen sliter med språket uten at de Flerspråklige barn med språkvansker viser generelt de samme type vanskene som enspråklige barn med språkvansker (Peña og Bedore, 2008) Semantisk: ordlæring, gjenkalling og leksikal organisering. Grammatikk: lavere MLU, verbbøyingsfeil, manglende samsvar mellom lingvistiske elementer. Sammendrag Formål og problemstilling Jeg har med denne oppgaven ønsket å finne ut hvordan logopeder arbeider i møte med flerspråklige barn som har en form for språkvanske.

RELATERTE BØKER