Velferdsstatens familier

Velferdsstatens familier Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
8,29 MB
FILNAVN
Velferdsstatens familier.pdf
ISBN
3246369643551

BESKRIVELSE

Hva forener og hva skiller velferdsstatens familier? Hvordan påvirkes familiene av den politikken som føres? Hvilke historier om familieendring kan fortelles? I denne boken belyses viktige trekk ved velferdsstatens familier, ikke bare her og nå, men også i vår nære historie. Et bredt spekter av sosiologiske perspektiver tas i bruk for å beskrive og analysere de store endringene. Dessuten presenteres oppdatert kunnskap om familieformer og familiepraksiser.Den norske velferdsstatsmodellen, og ikke minst familiepolitikken, er en viktig institusjonell ramme for å forstå utviklingen. Mye er kjent når det gjelder endringer de siste tiårene, men det finnes også mindre kjente trekk og nye problemstillinger. Blant de temaene som løftes frem i boken, er menns forsørgerarbeid og arbeidsdeling i innvandrerfamilier. Klasseforskjeller i skilsmissehyppighet, forsørgermodeller og bruk av familiepolitiske ordninger blir også diskutert.Denne boken er skrevet både for studenter som vil lære om familieendring, velferdsstat og familiepolitikk og for forskere som vil oppdatere kunnskapene sine. Boken er redigert av sosiologene Anne Lise Ellingsæter og Karin Widerberg, begge professorer ved Universitetet i Oslo.

I Norge og de fleste andre kulturer har begrepet tradisjonelt betegnet kjernefamilien: mor, far og deres barn. Denne familietypen kalles også elementærfamilien, Hvis man får egne barn, inngår man dermed i to elementærfamilier. Det er positivt at Statistisk sentralbyrå nå har utarbeidet helhetlige beregninger for velferdsstatens utfordringer som er bygget på langt mer realistiske forutsetninger enn tidligere analyser.

Legg i Legg i ... VELFERDSSTATENS FAMILIER NYE SOSIOLOGISKE PERSPEKTIVER UN1VERSIT Å7SB1BLI0THEK KIEL 1 &>,°^frRALBIBU0'71HEK' å GYLDENDAL AKADEMISK . Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING: VELFERDSSTATENS FAMILIER 13 Anne Lise Ellingsæter Familier: offentlig/privat 15 Kritikken som forsvant 18 Velferdsstatens familier Hva forener og hva skiller velferdsstatens familier? Hvordan påvirkes familiene av den politikken som føres? Folketrygden omfatter blant annet alderspensjon, uførepensjon, arbeidsledighetstrygd, barnetrygd og offentlig legehjelp. Velferdsstatens familier, nye sosiologis...

RELATERTE BØKER