Dokument i klientarbeid

Dokument i klientarbeid - Gurid Aga Askeland, Olav Molven | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Gurid Aga Askeland, Olav Molven
DIMENSJON
10,77 MB
FILNAVN
Dokument i klientarbeid.pdf
ISBN
2613290481314

BESKRIVELSE

Boka omhandlar ulike dokument som sosialarbeidarar sjølve skriv og elles kjem i kontakt med i klientsaker.Korleis ein skriftleg omtalar klienten eller saka, vil ofte vere avgjerande for om det sosiale arbeidet lukkast. Bruken av skriftlege dokument er også viktige avomsyn til rettstryggleiken til klientane.Denne 6. utgåva er først og fremst ei ajourføring i høve til ny lovgjeving og innføring av NAV. Arbeidsevnevurderingar er særskild omtalte, og i tillegg er faglitteraturen oppdatert.

Helse og jus. En innføring for helsepersonell 2009, Gyldendal Akademisk.

Selvbestemmelse, rettighet og tvang. En introduksjon i juss for studenter i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie. Dokument i klientarbeid.

RELATERTE BØKER