Dokument i klientarbeid

Dokument i klientarbeid - Gurid Aga Askeland, Olav Molven | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Gurid Aga Askeland, Olav Molven
DIMENSJON
11,74 MB
FILNAVN
Dokument i klientarbeid.pdf
ISBN
4314740104998

BESKRIVELSE

Boka omhandlar ulike dokument som sosialarbeidarar sjølve skriv og elles kjem i kontakt med i klientsaker.Korleis ein skriftleg omtalar klienten eller saka, vil ofte vere avgjerande for om det sosiale arbeidet lukkast. Bruken av skriftlege dokument er også viktige avomsyn til rettstryggleiken til klientane.Denne 6. utgåva er først og fremst ei ajourføring i høve til ny lovgjeving og innføring av NAV. Arbeidsevnevurderingar er særskild omtalte, og i tillegg er faglitteraturen oppdatert.

Forfattere Om Gyldendal Presse Kundeservice Dokument i klientarbeid. Journalar, sosialrapportar og saksframstellingar.

Legg i ønskeliste. Studium og klientarbeid.

RELATERTE BØKER