Kultursensitivitet

Kultursensitivitet - Ragnhild Magelssen | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Ragnhild Magelssen
DIMENSJON
11,22 MB
FILNAVN
Kultursensitivitet.pdf
ISBN
6929508428617

BESKRIVELSE

I et flerkulturelt samfunn er kunnskap om kultur, våre holdninger og handlinger og ikke minst vår forståelse for andre, stadig viktigere. Undersøkelser viser at helsearbeidere og pasienter med innvandrerbakgrunn strever når de møter hverandre. Disse møtene blir ofte kalt kulturkollisjoner. Målsettingen med denne boka er å forebygge slike kollisjoner ved å heve kompetansen hos helsearbeidere, både når det gjelder innvandreres og vår egen kultur.Kultursensitivitet omhandler sykepleie sett i lys av kultursensitivitet, antropologi, medisinsk antropologi, kulturbegrepet, innvandring, migrasjonshelse og bruk av tolk. Sammenhenger mellom makt, kultur og helse blir også drøftet. Sentrale samfunnsvitenskapelige begreper blir forklart og anvendt for å analysere sykehuset og sykepleie, virkelighetsopplevelse og identitetsforståelse.Den reviderte utgaven har fått ny struktur og kapitlene om bruk av tolk og migrasjon er nyskrevet og utdypet. I kapitlet om tolk utdyper og understreker forfatteren hvor viktig det er med bruk av profesjonelle tolker for å kvalitetssikre omsorgsarbeidet. Det blir også gitt en innføring i bruk av tolk. I det nye kapitlet om migrasjon får vi bakgrunnsinformasjon om hva som skaper migrasjon, hvordan Norge er berørt av dette og refleksjon over sider ved våre regler og kriterier for innvandring.

Grønseth har erfaringer med familier som ikke har fått hjelp til sine barn på grunn av det de ser som helsepersonalets For å tilrettelegge for kultursensitivitet vil det i fremtiden være nødvendig å planlegge sykepleien i større grad ut fra språk og kjønn i intime pleiesituasjoner, for ikke å krenke pasientens verdighet. Litteratur: 1.

• Fremtre med profesjonell holdning som bygger på kunnskap og respekt for fagspesifikke verdier og aktuelt lovverk. • Evaluere egen person i profesjonell sammenheng med hensyn til holdninger, styrker, begrensninger, kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid.

RELATERTE BØKER