Kultursensitivitet

Kultursensitivitet - Ragnhild Magelssen | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Ragnhild Magelssen
DIMENSJON
5,12 MB
FILNAVN
Kultursensitivitet.pdf
ISBN
1503992400731

BESKRIVELSE

I et flerkulturelt samfunn er kunnskap om kultur, våre holdninger og handlinger og ikke minst vår forståelse for andre, stadig viktigere. Undersøkelser viser at helsearbeidere og pasienter med innvandrerbakgrunn strever når de møter hverandre. Disse møtene blir ofte kalt kulturkollisjoner. Målsettingen med denne boka er å forebygge slike kollisjoner ved å heve kompetansen hos helsearbeidere, både når det gjelder innvandreres og vår egen kultur.Kultursensitivitet omhandler sykepleie sett i lys av kultursensitivitet, antropologi, medisinsk antropologi, kulturbegrepet, innvandring, migrasjonshelse og bruk av tolk. Sammenhenger mellom makt, kultur og helse blir også drøftet. Sentrale samfunnsvitenskapelige begreper blir forklart og anvendt for å analysere sykehuset og sykepleie, virkelighetsopplevelse og identitetsforståelse.Den reviderte utgaven har fått ny struktur og kapitlene om bruk av tolk og migrasjon er nyskrevet og utdypet. I kapitlet om tolk utdyper og understreker forfatteren hvor viktig det er med bruk av profesjonelle tolker for å kvalitetssikre omsorgsarbeidet. Det blir også gitt en innføring i bruk av tolk. I det nye kapitlet om migrasjon får vi bakgrunnsinformasjon om hva som skaper migrasjon, hvordan Norge er berørt av dette og refleksjon over sider ved våre regler og kriterier for innvandring.

I motsetning til Magelssen som mener at sensitivitet er nok til å yte god kulturell sykepleie, hevder vi at dette bare er et skritt på veien til fullverdig kulturell pleie og omsorg. DENNE VÅREN har debatten om barnevernets virksomhet i Norge også nådd internasjonale nyhetskanaler. NRKs korrespondent i India kunne melde om at indiske myndigheter var i harnisk over norske myndigheter som ikke hadde forhindret at barn av høyt utdannede indere var blitt tatt under offentlig omsorg av det norske barnevernet og plassert i fosterhjem.

Barnevernet møter på […] I mange hjelpeinstanser er det vanlig å informere foreldrene om formaliteter som roller og regelverk allerede i første samtale. Mye tid går med til å beskrive hva man kan tilby og ikke, begrensninger i taushetsplikten etc.

RELATERTE BØKER