Kardiologi

Kardiologi Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
4,69 MB
FILNAVN
Kardiologi.pdf
ISBN
3316228149225

BESKRIVELSE

Fagområdet kardiologi (hjertesykdommer) har de senere årene gjennomgått store endringer når det gjelder forståelse av patofysiologi og forbedret diagnostikk og behandling. Bestill vurderingseksemplarer Denne boka har i stor grad en praktisk tilnærming til fagområdet, ofte med vekt på kliniske problemstillinger. Den inneholder en systematisk gjennomgang av de viktigste diagnostiske hjelpemidlene. En rekke sentrale sykdommer og tilstander er gjennomgått, og i tillegg omtales en del generelle problemstillinger for hjertepasienter. Boka er ikke ment å være en fullstendig lærebok i kardiologi, men den gjennomgår mange sentrale temaer. Målgruppen er først og fremst leger som, uten å ha spesialutdanning i kardiologi, til daglig behandler pasienter med hjertesykdommer, i generell indremedisin og i allmennpraksis. Boken vil også være nyttig for leger i utdanningsstilling i sykehus og for kardiologer. Medisinstudenter vil finne mye nyttig kunnskap her, og det samme vil sykepleiere som behandler hjertepasienter og sykepleiere som tar videreutdanning i kardiologi. For studenter og leger med utdanning i utlandet vil boka kunne gi nyttig kunnskap om norske fagmiljøer og behandlingstradisjoner.

Videreutdanningen i kardiologisk sykepleie har et klinisk fokus, vektlegger kunnskapsbasert praksis og oppdatert forskning. NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere er en faggruppe for sykepleiere som jobber med og har interesse for mennesker med hjertesykdom. Bli medlem hos oss du også! Seksjon for Preventiv Kardiologi vurderer og behandler pasienter med: - Hjertekarsykdom i ung alder, eller høy risiko for slik sykdom - Sykelig overvekt - Lipidforstyrrelser - Livsstilsykdommer inkludert tobakksavhengighet og metabolsk syndrom Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) ble etablert som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i 2012 og er tilknyttet Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser.

Spesialområdet inndeles gjerne i medfødte hjertesykdommer, koronarsykdommer, hjertesvikt, klaffesykdommer og elektrofysiologi.Leger som er spesialister innen dette fagfeltet omtales som kardiologer.Elektrofysiologiens far er Emil du Bois-Reymond. Kardiologi er en medisinsk spesialitet som befatter seg med sykdomstegn og sykdommer i hjertet og de store blodårene. De mest fremtredende sykdommene er koronarsykdom (blodårene som forsyner hjertet med næring, er blitt for trange), hjertesvikt, klaffefeil, rytmefeil (hjertet slår uregelmessig), og risikotilstanden høyt blodtrykk. Kardiologi er læren om hjertet og hjertesykdommer.

RELATERTE BØKER