Helsestasjonstjenesten; barns psykiske helse og utvikling

Helsestasjonstjenesten; barns psykiske helse og utvikling En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
9,65 MB
FILNAVN
Helsestasjonstjenesten; barns psykiske helse og utvikling.pdf
ISBN
6498985495030

BESKRIVELSE

De siste tiårenes spedbarnsforskning viser at spedbarnet har langt større kapasitet enn man tidligere antok. Samtidig understreker forskningen betydningen av utviklingsstøtten barnet får de første leveårene. Denne boken viser hvordan anvendelse av nyere utviklingspsykologi og forskning om sped- og småbarns psykiske helse og utvikling, kan påvirke innhold og utøvelse av.helsestasjonstjenesten. Bokens temaer spenner vidt, og den praktiske nytteverdien blir utforsket gjennom spørsmål som: * Hva kan kunnskap om epigenetikk og barns påvirkelighet bety for praksis på helsestasjonen? * Hvilke sammenhenger er det mellom tidlig stress hos spedbarn og senere helse? * Hvordan kan helsestasjonen ivareta fedre? * Hvordan kan helsestasjonstjenesten bidra til å gi barn gode oppvekstmiljø gjennom å styrke omsorgsgivers opplevelse av mestring? * Kan helsestasjonen ta i bruk internett i sitt arbeid for å hjelpe barn og foreldre? Redaktørene, sammen med ledende fagpersoner fra ulike felt, gir med denne boken et felles kunnskapsgrunnlag til alle som arbeider med gravide, sped- og småbarn og deres familier..

Samtidig understreker forskningen betydningen av utviklingsstøtten barnet får de første leveårene. Helsestasjonstjenesten Barns psykiske helse og utvikling. ...

Samtidig understreker ... Gjentakende og langvarig stress kan påvirke hjernens utvikling hos barn som er særlig mottakelig og formbar for spesielle erfaringer og læring i de første leveårene (12). Hjernens sensitivitet i spedbarnsalder gir store muligheter for læring, men øker samtidig sårbarheten for uheldig utvikling (13). Helsestasjonstjenesten (Heftet) barns psykiske helse og utvikling Forfatter: Hanne Holme, Lisbeth Valla, Marit Bergum Hansen og Ellen S.

RELATERTE BØKER