Barnehagens grunnsteiner

Barnehagens grunnsteiner Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
5,37 MB
FILNAVN
Barnehagens grunnsteiner.pdf
ISBN
1117124401138

BESKRIVELSE

Formuleringene i barnehagens formålsparagraf er både mange og fine, men hvordan skal de forstås og omsettes i praksis? Til dette arbeidet kan denne boka være en faglig inspirasjon.Hvordan kan man ivareta et økende fokus på læring og ferdigheter med en dannelsesdimensjon? Hvordan kan verdigrunnlaget realiseres i praksis? Med utgangspunkt i enkeltformuleringer i formålsparagrafen gir bidragsyterne i Barnehagens grunnsteiner verdifulle innspill til det som danner essensen i en levende barnehagepedagogikk. De ønsker å bidra til kritisk refleksjon rundt formålet med barnehagen og presentere forskning, teori og debatt. I den nye rammeplanen for barnehagen har grunnleggende verdier som bærekraft, respekt for naturen og menneskeverdet, nestekjærlighet, solidaritet, likeverd og likestilling, livsmestring og helse fått en større oppmerksomhet. Forfatterne representerer ulike fagmiljøer og bidrar med et mangfold av kunnskaper og analyser på feltet. Denne nye utgaven er grundig oppdatert og har tre helt nyskrevne kapitler. Boka er skrevet først og fremst for barnehagelærerstudenter, lærerutdannere, praktikere og forskere og andre med særlig interesse for barnehagefeltet.

Les mer ... barnehagens grunnsteiner kap avslutning det er vel barnenes som samfunnets interesse, at de tilegner seg mangfoldig kompetanse. disse kompetansene skal her og Kjøp Barnehagens grunnsteiner fra Tanum Formuleringene i barnehagens formålsparagraf er både mange og fine, men hvordan skal de forstås og omsettes i praksis? Til dette arbeidet kan denne boka være en faglig inspirasjon.Formålsparagrafen er langt mer detaljert enn tidligere. Barnehagens grunnsteiner: formålet med barnehagen Av Vibeke Glaser, Kari Hoås Moen, Sissel Mørreaunet, Frode Søbstad Forlag Universitetsforl.

Seinere arbeidet han som forskningsassistent i Münster og Hannover. Og fra 1963 til han ble pensjonert i 1992 underviste han som ... Rollelekens betydning som en arena for sosial kompetanseutvikling er et stort tema som vi i denne sammenheng ikke vil gå noe nærmere inn på, men dette nevnes likevel fordi sosialt samspill og språklæring er to sider av samme sak.

RELATERTE BØKER