Klasseledelse

Klasseledelse - Thomas Nordahl | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Thomas Nordahl
DIMENSJON
3,9 MB
FILNAVN
Klasseledelse.pdf
ISBN
3155004565493

BESKRIVELSE

Dette heftet handler om lærerens ledelse av klasser og undervisningsforløp. Det er lærerens ansvar å lede klasser og undervisningsforløp på en hensiktsmessig måte som gir eleven et godt læringsutbytte. Lærere som klarer dette, fremstår som tydelige voksenpersoner. De er samtidig interessert i elevene og har et godt og nært forhold til dem så de opplever å bli likt og anerkjent. Slike lærere motiverer elevene til en god arbeidsinnsats. De skaper ro og forutsigbarhet i undervisningen, de er engasjerte og støttende, og det er ingen tvil hos elevene om hvem som har ansvaret eller bestemmer. Dette heftet kommer inn på: ? Lærerens utøvelse av ledelse? Klasseledelsens betydning for elevenes læring og atferd? Hva er lærerautoritet?? Det asymmetriske forholdet i pedagogisk ledelse? Praktisk ledelse av klasser og undervisningsforløp, inkludert konflikthåndtering

7) Plan for klasseledelse og voksenrollen på SFO Klasseledelse: Forskning viser at lærerens arbeid som leder av klassen/gruppen er den enkeltfaktoren som har størst betydning for læringsmiljøet og dermed elevenes læring (Thomas Nordahl-09). Det er god klasseledelse når elevene opplever læ;reren/assistenten som en tydelig, forutsigbar og trygg voksenperson. Hjem / Oppvekst / Skoler og SFO / Saksvik skole / Saksvik skole / Om skolen / Klasseledelse Publisert 30.

• I all pedagogisk virksomhet er det avgjørende å finne en hensiktmessig balanse mellom lærerkontroll og elevkontroll. • Klasseledelse handler om å være mer proaktiv enn reaktiv. Målet med god klasseledelse er å lede elevenes læring.

RELATERTE BØKER