Betong; regelverk, teknologi og utførelse

Betong; regelverk, teknologi og utførelse Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
7,46 MB
FILNAVN
Betong; regelverk, teknologi og utførelse.pdf
ISBN
1290557906493

BESKRIVELSE

"Boka er utarbeidet for å brukes i fagstudier ved høgskoler/universiteter og ved gjennomføring av de kompetansegivende kursene som er utarbeidet av Betongopplæringsrådet. Den erstatter den tidligere ""Grunnleggende Betongteknologi"". Boka vil også være nyttig for andre som arbeider med betong, spesielt arkitekter, rådgivende ingeniører, byggherrer og miljørådgivere. Boka er bygd opp slik at den kan fungere som et oppslagsverk. Den er delt i tre hoveddeler som kan brukes samlet eller hver for seg. Del A Betong som byggemateriale; en kort-fattet innføring i betongens verden, med oversiktlige kapitler om regelverk, egenskaper og miljøpåvirkning. Del B Betongens sammensetning, struktur og egenskaper, går dypere inn i materialtek-nologien og ser på sammenhengen mellom delmaterialer, blandings-forhold, materialstruktur og betongens egenskaper som bygnings-materiale. Del C Bygging med betong; viser hvordan systemet av lover, forskrifter og standarder binder sammen prosjektering og utførelse. Her beskrives mer detaljert planlegging og gjennomføring av betongarbeidene for å sikre full utnyttelse av betongmaterialets og betongkonstruksjonens potensiale."

Injar har vært med på å utarbeide boken «BETONG regelverk, teknologi og utførelse». Boken er mer omfattende og skal erstatte «Betongkompetanse» og blir som en bibel for alle som jobber med betong.

Boka er utarbeidet for å brukes i fagstudier ved høgskoler/universiteter og ved gjennomføring av de kompetansegivende kursene som er utarbeidet av Betongopplæringsrådet. Hvis Teknologi og regelverk ikke har kapasitet til å utføre 3.partskontroll vil det varsles innen 10 dager etter bestilling av kontroll og godkjenning. For vanlige brukonstruksjoner kan det påregnes 6 ukers behandlingstid til teknisk godkjenning etter at prosjekteringsmaterialet er sendt til Teknologi og regelverk. avkjølingen starter, det autogene svinnet i den herdende betongen og hvor stor del av kontraksjonen som blir fastholdt og fører til spenningsgivende deformasjoner.

RELATERTE BØKER