Implementering av endringsarbeid i barnehagen

Implementering av endringsarbeid i barnehagen - Pål Roland, Sigrun Karin Ertesvåg | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Pål Roland, Sigrun Karin Ertesvåg
DIMENSJON
6,60 MB
FILNAVN
Implementering av endringsarbeid i barnehagen.pdf
ISBN
7824795520709

BESKRIVELSE

Implementering har fått stadig større oppmerksomhet i pedagogiske sammenhenger. I barnehagesektoren er dette et relativt nytt forskningstema. Barnehagene i Norge deltar i stadig flere endringsprosjekter, både lokale og nasjonalt initierte. Målet med endringsforsøkene er å forbedre kvaliteten i praksisutøvelsen i barnehager. For å kunne gjennomføre endringene er ledelsen og de ansatte avhengig av implementeringskunnskap. Implementering handler om å omsette det forskningsbaserte innholdet i de ulike endringsprosjektene til praksis. Innholdet kan bestå av både nye teorier, strukturer og aktiviteter. Boken presenter nyere forskning og teorier innen feltet. Implementering blir belyst og drøftet ut fra ulike innfallsvinkler som interaksjoner, kjernekomponenter, implementeringsdrivere, implementeringskvalitet, evaluering, ledelse, kollektive prosesser, systematisk observasjon, kritiske steg i implementeringsprosessen og utvikling av implementeringsplan.

Implementering har fått stadig større oppmerksomhet i pedagogiske sammenhenger. I ... Når et forskningsbasert tiltak for utvikling av sosial kompetanse ikke gir godt resultat i en barnehage, er det sjelden tiltaket som er problemet.

I barnehagesektoren er dette et relativt nytt forskningstema. Barnehagene.. Implementering av endringsarbeid i barnehagen Roland, Pål - Ertesvåg, Sigrun Karin.

RELATERTE BØKER