Psykiatri for helsefag

Psykiatri for helsefag Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
7,91 MB
FILNAVN
Psykiatri for helsefag.pdf
ISBN
1401518020493

BESKRIVELSE

Psykiatri for helsefag har siden utgivelsen i 2009 etablert seg som en godt likt og mye brukt lærebok. Endelig foreligger den i revidert utgave.Boka gir en oversiktlig framstilling av hovedtrekkene i den psykiatriske sykdomslæren, behandlingsmetoder og praktisk bruk av ulike terapiformer. I denne utgaven er teksten justert og oppdatert på bakgrunn av ny kunnskap. Dels har det kommunale psykiske helsearbeidet vokstfram som et selvstendig fagfelt med mange viktige innsikter, dels har den tradisjonelle psykiatriske og psykologiske forskningen gitt oss funn som gjør at tidligere konklusjoner har blitt revurdert.Boka har tre innledende kapitler som dreier seg om generelle problemstillinger om rammene for tjenestene, grunnlaget for et kunnskapsbasert helsevern og om bredden i det psykiske helsearbeidet. Deretter følger to kapitler om de viktigste behandlingsmetodene, henholdsvis psykoterapi og psykofarmaka og elektrokonvulsiv terapi. De påfølgende åtte kapitlene tar systematisk for seg de viktigste diagnosegruppene vi møter i det psykiske helsevernet. Boka avsluttes med et nytt kapittel om traumatisering og migrasjon.Boka er myntet på studenter i sykepleie og andre helsefag. Den vil også være nyttig for dem som tar videreutdanning i psykisk helsearbeid, samt for medisinstudenter og allmennpraktiserende leger. TROND F. AARRE er bokas redaktør. Han er spesialist i psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin, og jobber som avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter og er fagsjef i psykisk helsevern,Helse Førde.Petter Bugge er spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri, og jobber som avdelingsleder ved Søndre Oslo DPS.Mehdi Farshbaf er psykologspesialist og jobber i Nesodden kommune.Siv Iren Juklestad er psykiatrisk sykepleier og høyskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet.Her kan du lese et utdrag fra boken og se innholdsfortegnelsen.

ISBN 978-82-450-2450-0,!7II2E5-acefaa! Det finnes et bredt tilbud av videreutdanninger for deg som jobber i helse- og sosialsektoren og ønsker utvidet kompetanse og fordypning. Helsefagarbeideren jobber i hjemmetjenesten, på sykehjem, på bo- og servicesenter, på sykehus, i rusomsorgen, innen psykiatrien, i boliger for personer med fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse, ved opptrenings- og behandlingssentre, og i skolen med barn eller ungdom som har behov for ekstra hjelp. Fagskoler tilbyr utdanninger spesielt rettet mot helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere. Det finnes også noen relevante videreutdanninger på høgskolene.

Boka er skrevet for sy Boken gir en kortfattet innføring i kunnskapsbasert, moderne psykiatri. Den legger vekt sentrale behandlingsmetoder og praktisk bruk av vitenskapelig etterprøvde terapiformer i et ... Psykiatri for helsefag.

RELATERTE BØKER