Marcus Thrane

Marcus Thrane - Mona R. Ringvej | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Mona R. Ringvej
DIMENSJON
10,90 MB
FILNAVN
Marcus Thrane.pdf
ISBN
8314727934563

BESKRIVELSE

På midten av 1800-tallet startet Marcus Thrane Arbeider- Foreningerne, en nesten landsomfattende folkebevegelse for demokrati og sosiale reformer. Marcus Thrane (1817-1890) tok i bruk det frie ord i denne kampen, men ble dømt i Høyesterett for å ha inspirert til revolusjon. Thranes kamp for allmenn stemmerett for menn ble dermed møtt med autoritær avvisning og fengselsstraff. Hans skjebne ble en politisk tragedie. Målet for foreningene var opplysning, sosiale og politiske endringer. Middelet var å ta pennen fatt, skrive i avisen og skrive til kongen med bønn om reformer. Slik ville Marcus Thrane søke å virkeliggjøre den demokratiske visjonen han så i Grunnloven av 1814. I Ringvejs kildenære fortelling inngår arbeidsfolks strevsomme liv og strenge kår. Sentralt i beretningen står Arbeider-Foreningernes landsomfattende virksomhet og medlemmenes egne stemmer.

Biografene har grunn til å tro at hans barndom preget ham , samt det at han mistet sine foreldre så tidlig, og han etterhvert hadde en uklar sosial og standsmessig tilhørighet. Marcus Thrane var ikke interessert i penger og sosial status. Marcus Thrane og et knippe andre medlemmer skulle dermed tilbringe de neste fire årene i varetekt i rådstuearresten, før de i 1855 ble dømt av Høyesterett til ytterligere fengselsstraff for å ha oppfordret til revolusjon, til tross for at retten ikke fant det bevist at så var tilfelle - men valgte å dømme ham likevel. Marcus Thrane gikk nå inn i en periode av livet som ville få store konsekvenser for han og hans familie, men som også ville bli det som han er mest husket for i dag.

Vogts gate 30, 0474 OSLO. Marcus Thranes hus Et midlertidig botilbud til brukere i aktiv rus.

RELATERTE BØKER