Militær ledelse

Militær ledelse - Rino Bandlitz Johansen, Thomas Hol Fosse, Ole Boe | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Rino Bandlitz Johansen, Thomas Hol Fosse, Ole Boe
DIMENSJON
12,91 MB
FILNAVN
Militær ledelse.pdf
ISBN
5055165867123

BESKRIVELSE

Begrepet ledelse er tett knyttet til Forsvaret og den militære profesjon. Evnen til å utøve god ledelse har stor betydning for hvordan Forsvaret utøver sin virksomhet i fredstid og kan være avgjørende i krisesituasjoner og under militære operasjoner.Denne boken beskriver og diskuterer noen av de grunnleggende aspektene ved militær ledelse. Den tar for seg hva militær ledelse er, hva vi kan lære av de historiske linjene og hvordan vi selekterer fremtidens militære ledere. Sentralt i boken er hva som er effektiv ledelse i en militær kontekst, hva som motiverer, betydningen av makt, og hva som er årsaker og konsekvenser av uønsket og destruktiv ledelse. Videre vektlegger boken noen tema som er særlig viktige for militære organisasjoner, som profesjonsidentitet, karakterstyrker og evne til å håndtere stress, og ser på hvordan dette innvirker på utøvelsen av ledelse. Til slutt presenteres de juridiske rammene, noe som er særlig interessant i en tid der militære sjefer må balansere politiske, etiske og juridiske forhold. Boken frembringer ny kunnskap om militær ledelse og er skrevet av militære fageksperter og ledende forskere fra Forsvarets høgskole og sivile universiteter og høyskoler i Norge. Dette bidrar til at kunnskap om og forståelse for den militære profesjon forenes med den fremste forskningen for øvrig.Militær ledelse er aktuell for studenter ved militære utdanningsinstitusjoner og øvrig militært og sivilt personell, forskere, politikere og andre som er interessert i militær og operativ ledelse. Gjennom dette originale bidraget er hensikten å skape et grunnlag for å diskutere, problematisere og reflektere over eget lederskap og militær ledelse generelt.

Se studieplan for læringsutbyttebeskrivelser for fordypningen. PÅ KRIGSSSTIEN - Militær ledelse. Forsvaret har kanskje landets beste lederutdanning, men har vi de beste lederne? I episode 2 får du høre oberstløytnant Harald Høiback og kommandørkaptein Rino Johansen reflektere rundt militær ledelse, hvilke egenskaper en god sjef har, og ikke minst hvilken rolle latskap bør spille i sjefens hverdag. Militær ledelse er aktuell for studenter ved militære utdanningsinstitusjoner og øvrig militært og sivilt personell, forskere, politikere og andre som er interessert i militær og operativ ledelse.

Admiral Haakon Bruun-Hanssen innehar stillingen som forsvarssjef.. Hans Majestet Kongen er, ifølge Grunnloven, den øverste ... Studiet gir deg en bachelorgrad i militære studier med fordypning innen fagområdene ledelse og landmakt.

RELATERTE BØKER