Lærebok i miljøforvaltningsrett

Lærebok i miljøforvaltningsrett - Hans Chr. Bugge | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Hans Chr. Bugge
DIMENSJON
7,63 MB
FILNAVN
Lærebok i miljøforvaltningsrett.pdf
ISBN
8106796743378

BESKRIVELSE

Hvordan sikrer vi miljøet for kommende generasjoner?Denne boken er skrevet som lærebok i miljørett med et forvaltningsrettslig perspektiv for studiet i rettsvitenskap (juss). Boken skal gi forståelse av de grunnleggende rettsspørsmålene i miljøvernarbeidet og kunnskap om hovedtrekk i internasjonal miljø- og klimarett og miljøretten i EØS, viktige prinsipper og virkemidler og de særlige krav til saksbehandlingen i miljøsaker. I egne kapitler behandles hovedtrekkene i plan- og bygningsloven, viktige deler av naturmangfoldloven, kontroll med forurensning på grunnlag av forurensningsloven og regulering av tiltak i vassdrag etter vassdragslovgivningen. Boken er egnet som litteratur i faget ved de juridiske fakulteter og andre høyere læresteder. Det er lagt vekt på at den skal illustrere temaer i den alminnelige forvaltningsretten. Samtidig framheves og drøftes de spesielle rettsspørsmålene som reiser seg i forvaltningens arbeid med å sikre våre naturverdier og et godt miljø i dag og på lang sikt.

I egne kapitler behandles hovedtrekkene i arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven, naturvernloven med reglene om erstatning ved vernevedtak og ... Lærebok i miljøforvaltningsrett, 3. utgave Av Hans Chr.

Bugge, Bokmål,... Ønsker du å laste ned en Lærebok i miljøforvaltningsrett-bok? Bra valg! På vår hjemmeside lesclefsdor2018seoul.org finner du boken Lærebok i miljøforvaltningsrett og andre bøker av forfatteren Hans Chr. Bugge. Lærebok i miljøforvaltningsrett Bugge, Hans Chr.

RELATERTE BØKER