Tallteori

Tallteori - Reinert A. Rinvold | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Reinert A. Rinvold
DIMENSJON
8,36 MB
FILNAVN
Tallteori.pdf
ISBN
5730802721729

BESKRIVELSE

I denne boka gis en grunnleggende innføring i tallteori. Fremstillingsmåten sikter mot utvikling av robuste begreper gjennom god kontakt med det språklige, visuelle og konkrete. Innsikt og begrunnelse vektlegges. Emner som tas opp er kvadratsetningene, bruk av variabler og indekser, figurtall, tallfølger, delelighet, faktorisering, primtall, diofantiske ligninger og kongruensregning. Boka er skrevet til fordypningsstudier i lærerutdanningen, men kan også brukes som støttelitteratur ved universitetsstudier. Serien Visuelle perspektiver inneholder tre bøker Avbildning og symmetri, Lineæralgebra og Tallteori.

Høstsemesteret 2019 Glen Wilson. Høstsemesteret 2018 Petter Andreas Bergh.

I tallteorien sies to tall a og b å være kongruente med hensyn til modulen m (kongruente modulo m) hvis a og b gir samme rest når de divideres med det hele tall m. Dette skrives a ≅ b (mod m) For eksempel er 24 ≅ 10 (mod 7) ettersom 24 = 3 · 7 + 3 og 10 = 7 + 3. Tallteori.

RELATERTE BØKER