Kroppslighet i barnehagen

Kroppslighet i barnehagen Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
5,7 MB
FILNAVN
Kroppslighet i barnehagen.pdf
ISBN
8696555067829

BESKRIVELSE

Denne boken handler om betydningen av barns kropp, bevegelse og helse i tiden de tilbringer i barnehagen.Forfatterne tematiserer og drøfter teoretiske og praktiske aspekter ved barns kroppslighet og viser hvordan barnehagen kan tilrettelegge for livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter for barna, i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Gjennom eksempler, teori og forskning viser forfatterne hvordan barns fysiske utfoldelse og kroppslighet er knyttet til det enkelte barns utvikling. Boken er særlig aktuell for fagområdene «barns utvikling, lek og læring», «natur, helse og bevegelse» og «kunst, kultur og kreativitet» i barnehagelærerutdanningen. Den er også relevant for ansatte i barnehagen og andre studieretninger med fokus på barns bevegelse, helse og utvikling.Intensjonen med boken Kroppslighet i barnehagen er å samle relevant og aktuell, forskningsbasert men praksisnær kunnskap som belyser de utfordringer dagens barnehagelærere, foreldre og samfunnet står overfor med tanke på barns utvikling og oppvekst i tiden de bruker i barnehagen. En viktig hensikt er også å sette barna i fokus; hvordan de mestrer å nyttiggjøre seg av barnehagens hverdag på en positiv måte for sin egen utvikling.

Kort oppsummert og noen anbefalinger. Vår undersøkelse viser at barns kroppslige lek, uavhengig av alder og kjønn, har høyest intensitet i natur. Kroppslighet i barnehagen Språk: Norsk (Bokmål) Materialtype: artikler Kilde for metadata: NO-TrBIB (991017450954702202) ... Denne boken handler om betydningen av barns kropp, bevegelse og helse i tiden de tilbringer i barnehagen.

kroppslige væremåte og deres interaksjon med tingene som omgir dem ute i barnehagen, Kroppslighet i barnehagen heftet, 2018, Norsk (bokmål), ISBN 9788205512214. Denne boken handler om betydningen av barns kropp, bevegelse og helse i tiden de tilbringer i barnehagen.

RELATERTE BØKER