Fysisk aktivitet og trening for eldre

Fysisk aktivitet og trening for eldre - Hilde Lohne-Seiler, Birgitta Langhammer | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Hilde Lohne-Seiler, Birgitta Langhammer
DIMENSJON
10,32 MB
FILNAVN
Fysisk aktivitet og trening for eldre.pdf
ISBN
9182407536161

BESKRIVELSE

Denne reviderte utgaven av Fysisk aktivitet og trening for eldre gir en grundig innføring i teoretiske modeller for den biologiske, psykiske og sosiale aldringsprosessen og presenterer oppdatert kunnskap om betydningen av fysisk aktivitet og trening for eldre med tanke på deres fysiske kapasitet og funksjonsnivå.En viktig målsetning for boken er at teorien som beskrives skal kunne anvendes i praksis, stimulere til fysisk aktivitet og trening og oppleves meningsfull. I boken presenteres derfor standardiserte tester av fysisk form og funksjonsnivå hos eldre, og det gis eksempler på treningsprogrammer med konkrete øvelser spesielt tilrettelagt for denne aldersgruppen. Det er i tillegg lagt til to nye kapitler som omhandler motivasjon for fysisk aktivitet og trening hos eldre samt tilpassede kost- og ernæringsanbefalinger.Bokens primære målgruppe er studenter på bachelornivå innen fysioterapi, ergoterapi og idrett. Den vil imidlertid også være relevant for studenter i etter- og videreutdanning innen folkehelse og andre helsefag samt annet helsepersonell som til daglig jobber med eldre.

Man bør være i moderat fysisk aktivitet i minst 150 minutter hver uke. Fysisk aktivitet og trening bidrar til å holde kroppen friskere, sprekere og mindre utsatt for fall og skader. Det samme gjelder for hjernen, som påvirkes positivt av fysisk trening.

Les om studien her 2 En stor studie publisert i The Lancet Psychiatry Journal i august 2018 konkluderer med at trening er knyttet til en lavere psykisk helsebyrde uansett alder, rase, kjønn, inntekt og utdanningsnivå. Et treningstilbud burde derfor være et minstekrav. Det fortjener de eldre.

RELATERTE BØKER