Helsefremmende lokalsamfunn

Helsefremmende lokalsamfunn - Nina Sletteland, Ruth Marie Donovan | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Nina Sletteland, Ruth Marie Donovan
DIMENSJON
3,12 MB
FILNAVN
Helsefremmende lokalsamfunn.pdf
ISBN
6968110093607

BESKRIVELSE

Kan mennesker påvirkes til å foreta positive helsevalg? Helsefremmende arbeid er å styrke de faktorene som setter mennesker i stand til å bedre og bevare sin helse. Det er ikke lenger de smittsomme sykdommene som utgjør den største trusselen mot menneskers liv og helse i vår del av verden, men våre levevaner og vår livsstil. Overvekt som følge av usunt kosthold og inaktivitet er for eksempel i ferd med å bli en av våre største folkehelseutfordringer. I Norge legger den nye folkehelseloven og samhandlingsreformen opp til at det helsefremmende arbeidet i stor grad skal foregå på kommunenivå. Det er med andre ord lokalsamfunnet som skal være den viktigste arenaen for det helsefremmende arbeidet i fremtiden. Helsefremmende lokalsamfunn tar utgangspunkt i disse føringene. Forfatterne presenterer en verktøykasse av modeller som kan benyttes i det praktiske arbeidet, for eksempel stadiemodellen for endring, precede?proceed-modellen og sosial markedsføring.

Det er ikke lenger de smittsomme sykdommene som utgjør den største trusselen mot menneskers liv og helse i vår del av verden, men våre levevaner og vår livsstil. Helsefremmende arbeid omfatter forhold som har betydning for helsen på ulike nivåer: individer, miljø, lokalsamfunn, settinger/arenaer, storsamfunn og politikk. Helsefremmende arbeid er et sektorovergripende, tverrsektorielt og tverrfaglig ansvarsområde og inkluderer alle samfunnssektorer, ikke bare i helsesektoren. Helsefremmende lokalsamfunn tar utgangspunkt i disse føringene.

Oppsummeringen viser at måten vi bygger lokalsamfunn på, kan ha stor betydning for individet og for gjenoppbygging av samfunnet etter en krise. Kunnskapsoppsummeringen om helsefremmende og resiliente lokalsamfunn baserer seg på en litteraturgjennomgang av fagfellevurdert forskningslitteratur om helsefremming, resiliens og beskyttende faktorer knyttet til psykisk helse, på lokalsamfunnsnivå og befolkningsnivå. Oppdragsgiver for kunnskapsoppsummeringen er KS. Et av målene for prosjektet «Helsefremmende Lokalsamfunn» er å fremskaffe kvalitative data om faktorer i nærmiljøet som kan ha positiv eller negativ innvirkning på folkehelse, trivsel og livskvalitet, samt å prøve ut ulike metoder for medvirkning fra lokalbefolkningen og frivilligheten, for å sikre at de tar ansvar for nærmiljøet i årene etter mobiliseringsprosessen. Utgangspunktet for artikkelen er følgende spørsmål: Er det en god strategi å drive helsefremmende og alkoholforebyggende arbeid gjennom lokalsamfunn? Svaret er ja, men at det ikke er vilkårlig hvordan man gjør det.

RELATERTE BØKER