Evaluering

Evaluering - Sidsel Sverdrup | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Sidsel Sverdrup
DIMENSJON
10,90 MB
FILNAVN
Evaluering.pdf
ISBN
7206748042499

BESKRIVELSE

Boken viser hva evalueringer er, og hvordan feltet de senere årene har blitt vesentlig utvidet og åpnet for nye tenkemåter. Anvendt samfunnsforskning tar sikte på å beskrive, forstå og analysere ulike fenomener. Gjennom evalueringer er man opptatt av det samme, men i tillegg forsøker man å vurdere om et tiltak på et gitt område har ført til endringer som har vært store nok, raske nok, verdt de økonomiske investeringene som ble gjort, verdt tiden som ble brukt eller innsatsen som ble lagt ned. På bakgrunn av dette kan man gi råd og veiledning om veien videre. Søkelyset rettes spesielt mot hvordan faget har fått tilført en betydelig bredde i tilnærminger som beveger seg langt fra de opprinnelige studienes fokus på et tiltaks virkninger. Sentrale stikkord i så måte er fordel, verdi, betydning og.effektivitet. Praktisk bruk av evalueringstilnærminger og evalueringsmodeller blir illustrert med en rekke eksempler fra helse- og sosialfeltet.

I en evaluering skal man først og fremst vurdere måloppnåelse. Evaluering av system for Nye metoder. Stortinget har bedt om at det nasjonale systemet for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten evalueres.

FACT (Flexible Assertive Community Treatment team)er en samhandlingsmodell mellom spesialisthels... Evaluering av det forebyggende arbeidet, i forskrift om brannforebygging: Kommunen skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det forebyggende arbeidet. Etter branner som har hatt eller kunne fått alvorlige konsekvenser for liv, helse, miljø eller materielle verdier skal kommunen evaluere ... En evaluering kan bidra med å vise hvilke resultater og effekter en innsats har hatt, samt skape læring for kommende beslutninger og satsinger.

RELATERTE BØKER