Bærekraftig fiskeri i Nord-Norge

Bærekraftig fiskeri i Nord-Norge - Gunnar Album, Veronica Wiik, Bente Aasjord | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Gunnar Album, Veronica Wiik, Bente Aasjord
DIMENSJON
11,5 MB
FILNAVN
Bærekraftig fiskeri i Nord-Norge.pdf
ISBN
7004663014723

BESKRIVELSE

Mens siste hånd legges på denne boka kommer meldingen fra havforskerne om at torskebestanden i Barentshavet står på kanten av stupet. Vi har valget mellom å legge om fiskeripolitikken eller å gå inn i en tilstand med varige nedfiskede bestander og nedlagte fiskerisamfunn. Begrepet bærekraftig utvikling har vært en del av den norske samfunnsdebatten i snart 15 år. Norge har i løpet av denne tida sluttet seg til en rekke internasjonale avtaler om bærekraft generelt og om bærekraftige fiskerier i sin alminnelighet. Med en styringsgruppe bestående av 10 forskere på områdene økonomi, statsvitenskap, marinbiologi, matematikk og samfunnsgeografi, har forfatterne satt seg som mål å definere og anvende bærekraftbegrepet på nordnorske fiskerier. Denne gjennomgangen viser at bærekraftbegrepet gir klare retningslinjer for hvordan vi kan komme oss ut av fiskerikrisen i nord.Mens fiskeriene angivelig forvaltes innenfor et system med rasjonelle biologiske og økonomiske beslutninger, fiskes bestandene ned, trues av kollaps og gir liten inntjening. Stortinget sine mål om bærekraft, livskraftige kystsamfunn og trygge arbeidsplasser oppfylles ikke. Boka analyserer også maktforholdene i fiskeriforvaltningen, forvaltningens virkelighetsoppfatning, betydningen av overinvesteringer, lukkethet og manglende risikovurderinger.

Sporbarhet og miljø Båtene som sertifiseres må kunne registrere fisket på en måte som sikrer at det skjer fra godkjente bestander. Målet med kunnskapsinnhentingen er å synliggjøre mulighetene for økt bærekraftig verdiskaping i en ressursrik region og tegne et kunnskapsbasert framtidsbilde av Nord-Norge fram mot 2030 og 2050, med særlig vekt på fiskeri, havbruk, nye marine næringer, reiseliv, fornybar energi og mineraler. Kunnskapsinnhentingen skal bidra Fiskeri- og turistnæringen i Nord-Norge kan gi en omsetning på 55 milliarder og tusenvis av nye arbeidsplasser, viser nye rapporter. Bærekraftig kyst: utvikling av et Kystbarometer for Nord-Norge .

Alle råvarer kommer et MSC-sertifisert fiskeri (bærekraftig og miljøvennlig). Kvitlaksen kommer fra Færøyene. Odd Emil Ingebrigtsen blir ny fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen er Norges nye fiskeri ...

RELATERTE BØKER