Korrupsjon

Korrupsjon - Tina Søreide | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Tina Søreide
DIMENSJON
8,68 MB
FILNAVN
Korrupsjon.pdf
ISBN
2927629086290

BESKRIVELSE

Hva er korrupsjon? Hvorfor er korrupsjon et problem? Og hvorfor er det så vanskelig å innføre effektive tiltak mot korrupsjon?Korrupsjon - mekanismer og mottiltak drøfter årsakene til korrupsjon, peker på de samfunnsmessige konsekvensene av korrupsjonsproblemet og viser hvorfor det er så vanskelig å bekjempe det. Forfatteren tar utgangspunkt i beslutningstakeres insentiver og synliggjør betydningen av institusjonelle rammevilkår, organisatoriske strukturer, statlige funksjoner og internasjonal politikk. Innsikt i disse forholdene er avgjørende for forståelsen av hvorfor korrupsjon oppstår og hvordan tiltak mot korrupsjon virker. Framstillingen tar utgangspunkt i en norsk kontekst og norske rettsregler, men belyser også korrupsjon som et internasjonalt problem. Den presenterer relevant faglitteratur på feltet, gir forklaring av sentrale begreper og drøfter grunnleggende mekanismer i tilknytning til korrupsjon.Forfatteren gir en samfunnsøkonomisk framstilling av temaet, men boka er skrevet med tanke på flere faggrupper, som statsvitere, jurister, politi og journalister samt studenter innen disse områdene.

En internasjonal standard, ISO 37001 (NS-ISO 37001 i Norge), som er et ledelsessystem for antikorrupsjon er utviklet for å skape en antikorrupsjonskultur i en organisasjon og implementere ... Korrupsjon utgjør den største hindringen til økonomisk og sosial utvikling. Hvert år utgjør bestikkelser og korrupsjon en sum som tilsvarer omtrent 5 prosent av hele verdens bruttonasjonalprodukt (BNP).

Slår alarm ... 24. mai 2018 (Saudi-Arabia - penger, makt og korrupsjon) Med korrupsjon siktes det vanligvis til å gi eller ta imot bestikkelser for å påvirke en avgjørelse eller handling.

RELATERTE BØKER