Innføring i arbeidsrett

Innføring i arbeidsrett - Arne Fanebust | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Arne Fanebust
DIMENSJON
5,10 MB
FILNAVN
Innføring i arbeidsrett.pdf
ISBN
8487173952750

BESKRIVELSE

ARBEIDSRETT er et rettsområde som berører de fleste i et moderne samfunn. Denne boken gir en praktisk og oversiktlig fremstilling av forholdet mellom partene i et arbeidsforhold - arbeidsgiver og arbeidstaker. Den behandler forholdet mellom den enkelte arbeidsgiver og arbeidstaker, men går i liten grad inn på de tariffrettslige sider.Blant de emner som tas opp, er:- hvordan arbeidsavtaler inngås, herunder valg mellom søkere til stillinger i privat og offentlig tjeneste og reglene om fast og midlertidig tilsetting- rett og plikt i arbeidsforhold, herunder arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakers troskapsplikt, samt de ulike regler om arbeidslønn, arbeidsmiljø og arbeidstid/ferie- opphør av arbeidsforhold, særlig arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse og avskjed, samt permittering i arbeidsforhold.Denne fjerde utgaven er oppdatert med lovstoff og rettspraksis som er kommet til siden forrige utgave. Dette gjelder særlig innenfor diskrimineringsretten der vi nå har fått et helt sett av lover som dekker ulike former for diskriminering i arbeidslivet.Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Arbeidsavtale; 2. Midlertidig ansettelse; 3.

Den behandler forholdet mellom den enkelte ar Innføring i arbeidsrett Dette kurset er for deg som ønsker en første, kort innføring i de viktigste lovene i arbeidsmiljøloven, og hvilke plikter og rettigheter du som arbeidsgiver har. Finner du ikke kurs der du bor? Kort innføring i arbeidsrett.

RELATERTE BØKER