Om erstatningsrett

Om erstatningsrett - Trine-Lise Wilhelmsen, Birgitte Hagland | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Trine-Lise Wilhelmsen, Birgitte Hagland
DIMENSJON
7,82 MB
FILNAVN
Om erstatningsrett.pdf
ISBN
4917801431766

BESKRIVELSE

Boken omhandler reglene for erstatningsansvar når skade er voldt utenfor kontraktsforhold. Fremstillingen tar for seg de alminnelige vilkårene for erstatningsansvar og utmålingen av erstatningskravet, basert på både lovfestet og ulovfestet rett. Generelle utviklingstrekk på formuerettens område er mer lovregulering, reguleringstetthet og flere typer lovregulering. Samtidig utfører nå private aktører kontroll- og tilsynsoppgaver som tidligere var offentlige, og skillet mellom offentlige og private aktører viskes dermed til en viss grad ut. Fremstillingen behandler etablerte erstatningsrettslige problemstillinger både i lys av disse utviklingstrekkene og i lys av nyere rettspraksis. Det er primært norske rettsregler som behandles, men også europeiske aspekter trekkes inn. Boken er en videreføring av arven etter Peter Lødrup og er en moderne utgave av erstatningsretten. Lødrups bok var skrevet som lærebok til erstatningsrettfaget til første avdeling ved Det juridiske fakultet i Oslo. Denne fremstillingen har samme utgangspunkt, men stoffet er i stor utstrekning bearbeidet og videreutviklet utover kravene til en lærebok, og henvender seg også til dommere, advokater og andre som arbeider med erstatningsrettslige spørsmål.

Morten Kjellands Erstatningsrett - en lærebok ble utgitt i 2016 på Universitetsforlaget. Av forordet fremgår det at boken er ment som en ren lærebok i erstatningsrett, tilpasset læringskravene ved Universitetet i Oslo. Om erstatningsrett - Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup Av Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland.

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen er et av Norges største advokatfirmaer med spesialkompetanse på erstatningsrett. Gjennom mer enn 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning etter yrkesskade, yrkessykdom, trafikkulykke, fritidsulykke og pasientskade. Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland: Om erstatningsrett - Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup.

RELATERTE BØKER