Taushetsplikt om barn

Taushetsplikt om barn - Asbjørn Kjønstad | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Asbjørn Kjønstad
DIMENSJON
11,92 MB
FILNAVN
Taushetsplikt om barn.pdf
ISBN
5049851122737

BESKRIVELSE

Stenger taushetsplikten for samarbeid mellom etater og ansatte som har ansvar for barn og unge - eller er den en døråpner?Taushetsplikten kan være en av årsakene til at det utveksles få opplysninger mellom helse- og omsorgstjenesten, skoleetaten, sosialtjenesten i NAV og barneverntjenesten. Denne boka gjør rede for i hvilken utstrekning taushetsplikten er til hinder for informasjonsflyt mellom etatene. Videre presenterer forfatteren en rekke unntak fra taushetsplikten og viktige regler om opplysningsplikt overfor barneverntjenesten. Dette kan danne grunnlaget for bedre kommunikasjon og samarbeid mellom de aktuelle etatene.

Taushetsplikten retter seg bare mot den som har opplysningene (den potensielle avgiveren av opplysninger): plikten innebærer ikke noe forbud mot ... Taushetsplikt om barn. Kommunikasjon og samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten, skoleetaten, sosialtjenesten i NAV og barneverntjenesten Asbjørn Kjønstad.

Skolene har et ansvar for å ha kompetent personell som ivaretar, følger opp og melder fra om bekymringer. Informasjon vedrørende barn i alderen 0 - 12 år. Fra et barn blir født til det er 12 år, skal foreldrene ha all informasjon om barnets helsetilstand og om den helsehjelpen det mottar, for å kunne fatte beslutninger på barnets vegne.

RELATERTE BØKER