Barnekonvensjonen i praksis

Barnekonvensjonen i praksis - Elise Kipperberg, Julia Köhler-Olsen, Eivind Pedersen | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Elise Kipperberg, Julia Köhler-Olsen, Eivind Pedersen
DIMENSJON
8,8 MB
FILNAVN
Barnekonvensjonen i praksis.pdf
ISBN
8687164254758

BESKRIVELSE

Barn har egne, selvstendige menneskerettigheter. FNs barnekonvensjon gjelder alle barn og unge under 18 år og inneholder rettighetsbestemmelser som angår alle områder av barns livssituasjon. I 2003 fikk konvensjonen status som norsk lov, og har forrang foran nasjonale sektorlover som berører barn. Alle som arbeider med og for barn, bør derfor ha god kunnskap om barnekonvensjonens innhold og prinsipper.Boken redegjør for bakgrunnen for barnekonvensjonen og hva Norge har forpliktet seg til. Barns rettigheter i barnehage, skole, helsevesen, barnevern, NAV, asylfeltet og fylkesmannens og kommunens ansvar belyses ved konkrete eksempler, utdypende kommentarer fra FNs barnekomité og komiteens anbefalinger til Norge. Boken er sentral for studenter og ansatte i sektorer som har med barn å gjøre, og den er også viktig for forvaltningen, forskere, frivillige organisasjoner, rettsvesenet, trossamfunn og politikere. Barnekonvensjonen skal brukes i praksis! Denne boken bidrar til å gjøre deg i stand til nettopp dette.Her kan du lese et utdrag fra boken og se innholdsfortegnelsen.

Menneskerettighetsutvalget - utvalget som fremsatte forslaget til hvordan grunnlovsbestemmelsen kunne se ut - fremhevet at praksis blant annet etter Barnekonvensjonen «vil være nyttige bidrag til fortolkningen av en grunnlovsbestemmelse om barnets beste», se Dokument 16 (2011-12) s. 192. praksis for bruk av barnekonvensjonen i kommunene gjennom programmet Sjumilssteget.

Databasen ligger på FM-nett, fylkesmennenes interne nett, og er per i dag kun åpen for ansatte hos fylkesmennene. Barnekonvensjonen i praksis 2018: Hva nå, Norge? Dato: 11. oktober 2018 09:00 - 12.

RELATERTE BØKER