Barnehagen som samfunnsinstitusjon

Barnehagen som samfunnsinstitusjon Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
7,71 MB
FILNAVN
Barnehagen som samfunnsinstitusjon.pdf
ISBN
6957864548594

BESKRIVELSE

Forfatterne som bidrar i denne forskningsantologien, skriver om barnehagens kompleksitet ut fra forskjellige perspektiver og på bakgrunn av et mangfoldig empirisk materiale. Det er et ønske at innsiktene som presenteres, får betydning når kursen for barnehagen stakes ut, og at de blir gjenstand for en åpen diskusjon der både barnehagelærere, foreldre og politikere deltar.Barnehagen har mange og varierte oppgaver, som velferdsordning, som pedagogisk virksomhet og som møtested. Den er både et sted å være og et sted å lære, og den er et sted for lek, livsutfoldelse og demokratisk deltakelse. Det er den mangfoldige helheten som kjennetegner barnehagen som samfunnsinstitusjon.Det er i dag store forventninger til hva barnehagen kan utrette for samfunnet. Mange er primært opptatt av hvordan den kan gjøre barna klare til å begynne på skolen og til å mestre arbeidslivet i framtiden. Det er likevel bred politisk enighet om at barnehagen skal anerkjenne barndommens egenverdi og ha en helhetlig tilnærming til omsorg, lek, læring og danning.

I en slik situasjon er det avgjørende, ... Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse.

Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse" (RP06:16) Barnehagen som samfunnsinstitusjon Det har skjedd en revolusjon i Norge i løpet av de siste 10-15 årene når det gjelder omsorgsordninger. Barnehagen er en viktig del av velferdsstatens omsorgsregime (Ellingsæter & Gulbrandsen, 2003; Ellingsæter & Widerberg, 2012).

RELATERTE BØKER