AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi

AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
11,63 MB
FILNAVN
AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi.pdf
ISBN
3074412061300

BESKRIVELSE

Denne boken ble utgitt første gang i 2004. Boken er en fagbok som skal bidra til å øke kompetansen innen AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi, og styrke det tverrfaglige samarbeidet i tjenesteapparatet for å heve livskvaliteten til personer med AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Interessen for disse diagnosene har økt de siste årene, og det har kommet mer forskning på dem både her til lands og internasjonalt. Det har derfor vært ønskelig å revidere boken. Boken er aktuell for alle som arbeider med utdanning, helse, arbeid, velferd og i barne-, ungdoms- og familieetaten. I tillegg er den aktuell for studenter samt personer med disse diagnosene og deres pårørende. Forfatterne er eller har vært tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og Narkolepsi (NK). NK er ett av de 16 kompetansesentrene som hører til Helsedirektoratets avdeling for rehabilitering og sjeldne diagnoser. NK drives av medisinsk divisjon ved Oslo universitetssykehus HF, Ullevål på oppdrag fra Helse Sør-Øst. I tillegg til bokens redaktør, cand.polit. Gerd Strand, bidrar cand.psychol. Grete Bryhn, dr.scient. Solveig N. Ervik, cand.paed. Bjørgulv Høigaard, cand.psychol. Egil Midtlyng, cand.philol. Ståle Tvete Vollan, cand.med. Ebba Wannag og cand.psychol. Geir Øgrim.

Tourettes syndrom er både enkelt og vanskelig å forstå. Statpeds rolle er først og fremst å være en samarbeidspartner for PP-tjenesten og bidra til å spre og øke kompetanse og kunnskap om Tourettes syndrom. AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi- en grunnbok av Gerd Strand (red.) Boken er en fagbok som skal bidra til å øke kompetansen innen AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi, og styrke det tverrfaglige samarbeidet i tjenesteapparatet for å heve livskvaliteten til personer med AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Riktig diagnose er selvsagt nødvendig for riktig behandling, og det er behov for tilgjengelig ekspertise.

Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788245008418 Alle tre skjemaer foreligger i norsk oversettelse v/Gerd Strand, og kan fåes ved henven- delse til Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 9. Videre er det viktig å teste evnenivået, for å kartlegge andre problemer som kan ha innflytelse på for eksempel skole- arbeidet. RFM har og eit godt samarbeid med tilsvarande fagmiljø i dei andre Helseregionane samt dei nasjonale einingane med ansvar for dei fire diagnosane; Den nasjonale autismeenheten (AE) og Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi (NK). «AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi - en grunnbok» er redigert av Gerd Strand.

RELATERTE BØKER