Hverdag i velferdsstatens bofellesskap

Hverdag i velferdsstatens bofellesskap Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
12,27 MB
FILNAVN
Hverdag i velferdsstatens bofellesskap.pdf
ISBN
4219515916732

BESKRIVELSE

Mange funksjonshemmete bor i kommunale bofellesskap, særlig de som har store behov for tjenester. Denne boformen vokste fram for utviklingshemmete i 1990-åra, og har blitt vanlig også for personer med psykiske vansker eller omfattende bevegelsesvansker. Kommunale bofellesskap har blitt vår tids alternativ til institusjoner, men de skal ikke ligne institusjonene, verken i beliggenhet, utforming eller omsorgsform. Bofellesskapene er noens hjem og andres arbeidsplass - med de utfordringene og dilemmaene det medfører. Boformen vokste fram i kjølvannet av ambisiøse velferdspolitiske mål, med stikkord som normalisering, gode levekår, integrering, selvbestemmelse og et aktivt voksenliv på linje med andre. Boka handler om hvordan disse idealene realiseres i hverdagen til de som bor i slike bofellesskap i dag. Den er resultat av prosjektet «Omfattende tjenester i andres hjem», et samarbeid mellom forskere ved NTNU Samfunnsforskning, Nord Universitet og NTNU, ledet av Jan Tøssebro.

Til butikk - 17% Hverdag i velferdsstatens bofellesskap. 340 kr 409 kr ... Denne boka handler om hvordan bofellesskap fungerer som omsorgsform.

Denne boformen vokste fram for utviklingshemmete i 1990-åra, og har blitt vanlig ... Bofellesskapet Nordlys - bofellesskap for enslige, ... Tilrettelegge for at enslige mindreårige skal bli selvstendig og inkludert, og i stand til å mestre en ny hverdag i skole, fritid, arbeid og lokalsamfunn.

RELATERTE BØKER