Stress og mestring i skolen

Stress og mestring i skolen En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
10,94 MB
FILNAVN
Stress og mestring i skolen.pdf
ISBN
3612994221204

BESKRIVELSE

Mange elever opplever stress i forbindelse med skolearbeidet. Denne boken handler om hvordan lærere kan hjelpe elever som opplever stress, slik at stresset ikke står vi veien for mestring og læring.I boken tar forfatterne utgangspunkt i forskning på og teorier om stress. Med bakgrunn i dette beskriver og drøfter de temaer som stressforståelse, stressdempende læringsmiljø, sosial og emosjonell kompetanse, prestasjonsangst, skolevegring, digital mobbing, kroppspress og lærerens rolle som mestringsressurs for elevene.Temaene belyser stress i skolen fra ulike vinkler. Alle tilnærmingene har til felles at de skal bidra til å forebygge stress og styrke elever og læreres mestringsopplevelser gjennom forskningsbaserte tiltak.Boken er viktig for alle som er interessert i forskningsbasert kunnskap om stress og mestring i skolen. Målgruppen er masterstudenter, forskere, ledere og lærere.Høyoppløst bildeBla i boken

Da Kristin Børte og Erik Ruud ved Kunnskapssenter for utdanning i Forskningsrådet satte i gang og lette etter relevant internasjonal forskning, fant de i utgangspunktet over 2000 nyere forskningsartikler om hva som skaper stress hos elever i skolen. og viser at stress oppstår som resultat av en opplevd ubalanse mellom krav og forventninger og egne ressurser. Kapittel 7 konkluderer, gir anbefalinger om hva skolen kan gjøre og avsluttes med kunnskapshull i forskningen om stress i skolen.

Primærhelseteam - Kvalitet, ledelse og finansiering. 28.

RELATERTE BØKER