Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner - Øyvind Kalnes, Ole Gunnar Austvik, Heidrun Sørlie Røhr | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Øyvind Kalnes, Ole Gunnar Austvik, Heidrun Sørlie Røhr
DIMENSJON
8,65 MB
FILNAVN
Internasjonale relasjoner.pdf
ISBN
1946308949318

BESKRIVELSE

Bokas ambisjon er å gi norske lesere en kortfattet og oppdatert innføring i dagens sammensatte og skiftende internasjonale og globale forhold. Forfatterne tar for seg sentrale problemstillinger, grunnbegreper og teorier på fagområdet for å gi et innsyn i de forståelsesmåtene som legges til grunn blant politikere, media og faglig ekspertise. Dette gjelder både samspillet mellom suverene stater innenfor den tradisjonelle internasjonale orden og hvordan globaliseringsprosessene kan utfordre en slik orden.Boka består av fire hoveddeler, alle sentrale for temaet og forskningsområdet internasjonale studier. Første kapittel tar for seg internasjonal politikk, delvis i et historisk perspektiv, og fokuserer på hvordan stater bruker makt og opptrer strategisk for å fremme sine interesser i samarbeid eller i konflikt med hverandre. Kapittelet om global kultur og kommunikasjon tar for seg globalisering og dens konsekvenser for den internasjonale orden. Særlig legges det vekt på betydningen av kultur som grunnlag for identitet og måter å forstå verden på. Temaet i det tredje kapittelet er internasjonal økonomi, med en vektlegging av det politiske og institusjonelle grunnlaget for dette, som EU, WTO og IMF. Du blir også kjent med internasjonal handel, finans og valutapolitikk. Kapittelet om krig, konflikt og konfliktløsning representerer en mer praktisk anvendelse av innholdet i de tre tidligere kapitlene på et konkret område, med spesiell vekt på nye typer kriger, som forekommer innenfor og på tvers av stater snarere enn mellom stater. Det gir også en introduksjon til internasjonal freds- eller konfliktforskning og de kompliserte prosessene knyttet til konfliktløsning og fredsbygging.

Slike studieprogram finnes ved de største universitetene i Norge. Noen av disse kommer du direkte inn på, mens andre krever innpassing ved å ta eventuelle studieemner som ikke dekkes i Internasjonale studier med historie. Norge har lang tradisjon som støttespiller for og bidragsyter til FN- og NATO-operasjoner.

Vil du studere internasjonale studier i utlandet? Gjennom SONOR kan du studere internasjonale relasjoner på skoler og universiteter i Australia, Canada, New Zealand, Storbritannia og USA. Du kan velge både semesterstudier, bachelorgrad og/eller mastergrad. Kjøp Internasjonale relasjoner fra Cappelendamm Bokas ambisjon er å gi norske lesere en kortfattet og oppdatert innføring i dagens sammensatte og skiftende internasjonale og globale forhold.

RELATERTE BØKER