Småhusområder

Småhusområder - Jens Bjørneboe | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Jens Bjørneboe
DIMENSJON
7,94 MB
FILNAVN
Småhusområder.pdf
ISBN
3248942009090

BESKRIVELSE

Småhusområder, Byggforsk Håndbok 49??gir retningslinjer for å planlegge nye småhusområder og fortette i eksisterende småhusbebyggelse, med vekt på både kvalitet og effektiv tomteutnyttelse. Boka viser hvordan man kan bruke regelverk og alternative metoder til å utnytte naturmark og fortettingspotensial bedre og samtidig ta vare på byggeskikken i området. Nøkkelen er samspill mellom infrastruktur, grøntområder og boligplassering/utforming. Gevinsten er lavere utbyggingskostnader, høyere verdistigning, plass til felles grøntområder og privathager skjermet for innsyn. Boka gir en rekke illustrerte eksempler på god utforming av attraktive småhusområder. Målgruppe er politikere, utbyggere, studenter, planleggere og saksbehandlere i kommunene. Boka anbefales dessuten for velforeninger, strøksforeninger og beboere som er engasjert i utformingen av nabolaget. Utarbeidelsen er støttet av Husbanken.

- Særskilt om vei, vann og avløp - Spiser opp småhusområder som en kreftsvulst Leiv Aschehoug, Kjell Fr. Jacobsen og Stig Nielsen, her i Smestadveien, advarer mot forslaget til kommuneplan som de mener vil rasere ... I SMÅHUSOMRÅDER Bakgrunn og erfaringer Fortetting vil si økt bruksareal som kan resultere i flere beboere innenfor et allerede utbygget område.

Jacobsen og Stig Nielsen, her i Smestadveien, advarer mot forslaget til kommuneplan som de mener vil rasere ... I SMÅHUSOMRÅDER Bakgrunn og erfaringer Fortetting vil si økt bruksareal som kan resultere i flere beboere innenfor et allerede utbygget område. Fortetting med kvalitet kan gi positive effekter på flere områder.

RELATERTE BØKER