Profesjonspedagogikk

Profesjonspedagogikk - Ann Lisa Sylte | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Ann Lisa Sylte
DIMENSJON
9,36 MB
FILNAVN
Profesjonspedagogikk.pdf
ISBN
1852631441038

BESKRIVELSE

Profesjonspedagogikk viser hvilken pedagogisk kompetanse lærere trenger for å gi god opplæring i profesjons- og yrkesfag. Ann Lisa Sylte mener en viktig årsak til det høye frafallet i videregående opplæring er at teori er løsrevet fra praksis. Ser elevene selv nytteverdien av kunnskapen, øker deres motivasjon og læring. Forfatteren er derfor opptatt av hvordan læreren knytter teori til praksis. Boka viser hva profesjonspedagogikk er, hvilken pedagogisk kompetanse læreren trenger for å legge til rette for elevenes læring, hvordan det pedagogiske arbeidet kan gjøres i praksis, og hvorfor profesjonspedagogisk kompetanse er viktig. Profesjonspedagogikk er induktivt oppbygd, med en praksisnær innføring i første del, og en mer teoretisk fordypning i andre del. Denne nye utgaven er ajourført og oppdatert i forhold til relevante styringsdokument, bl.a. endringer i vurderingsforskriften for videregående opplæring. Boka henvender seg til studenter ved PPU og yrkesfaglærerutdanningen, lærere i profesjonsutdanninger og andre som er opptatt av profesjons- og yrkesretting for å gjøre opplæringen bedre og redusere frafallet.

Utdanning til å mestre egne liv. Gyldendal akademisk.

Forfatteren er derfor opptatt av hvordan læreren knytter teori ... Ann Lisa Sylte Profesjonspedagogikk viser hvilken pedagogisk kompetanse lærere trenger for å gi god opplæring i profesjons- og yrkesfag. Skoledagens nødvendigheter Anne-Elisabeth Utklev Boka viser hvordan lærere kan løse de praktiske sidene ved arbeidet i en klasse på en god måte. Profesjonspedagogikk viser hvilken pedagogisk kompetanse lærere trenger for å gi god opplæring i profesjons- og yrkesfag.

RELATERTE BØKER