Erstatningsrett

Erstatningsrett - Morten Kjelland | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Morten Kjelland
DIMENSJON
12,5 MB
FILNAVN
Erstatningsrett.pdf
ISBN
9645152908834

BESKRIVELSE

Siden sist er boken oppdatert med nær 40 høyesterettsavgjørelser, i tillegg til nyere juridisk teori og andre kilder. I denne utgaven beskrives også den nye regelen om utmåling av barneerstatning i skadeserstatningsloven § 3-2 a og andre lovendringer.Sentrale ansvarsgrunnlag som culpaansvar, arbeidsgiveransvar, ulovfestet objektivt ansvar og bilansvar dekkes. I tillegg beskrives reglene om årsakssammenheng og erstatningsutmåling samt reglene om skadelidtes medvirkning, lemping og solidaransvar. Både personskader, tingsskader og rene formueskader behandles. En rekke avgjørelser er gitt nye kallenavn av hensyn til personvernet, i samsvar med Høyesteretts anvisninger i Sensitiseringsdommen i HR-2018-557-A avsnitt 21. Det er lagt vekt på å gi boken en pedagogisk innretning, blant annet ved en rekke instruktive figurer og tabeller. Boken er velegnet som lærebok for juridiske studenter, men vil også være nyttig for dommere, advokater og andre som arbeider med erstatningsrett.

Subjektive ansvarsgrunnlag. Forsett (dolus) og grov uaktsomhet, Uaktsomhet (culpa) Det ulovfestede objektive ansvarsgrunnlag.

En erstatningsrettsadvokat kjenner godt til dette lovverket, og sørger for at du får igjen det du har tapt. Erstatningsrett . Dersom man er utsatt for en skade kan man som skadelidt kan man ha rett på erstatning for det økonomiske tapet som skaden har påført den skadelidte.

RELATERTE BØKER