Innføring i straffeprosess

Innføring i straffeprosess - Steinar Fredriksen | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Steinar Fredriksen
DIMENSJON
12,88 MB
FILNAVN
Innføring i straffeprosess.pdf
ISBN
4560753405392

BESKRIVELSE

Boken gir en oversiktlig og enkel innføring i norsk straffeprosess.Hovedtyngden i fremstillingen ligger på etterforskningsstadiet, med særlig vekt på bruken av tvangsmidler, men påtalestadiet og domstolsstadiet, herunder anvendelse av rettsmidler, blir også behandlet.I tillegg behandles reglene om erstatning i forbindelse med strafforfølgning og reglene om taushetsplikt og inhabilitet. Aktørene i straffeprosessen presenteres i et eget kapittel. Boken er primært skrevet for studenter ved Politihøgskolen, men den vil også kunne være nyttig for andre som trenger en introduksjon til straffeprosessen, f.eks. studenter ved de juridiske fakultetene eller personer som på ulike måter kommer i kontakt med strafferettspleien i sitt arbeid.

Innføringslitteraturen er ikke grundig nok til å dekke læringskravene, men kan fungere godt som nettopp innføring og/eller som eksamensrepetisjon. • Steinar Fredriksen: Innføring i straffeprosess (4.

Strafferett; Sivilprosess og straffeprosess; Innføringslitteratur SIVILPROSESS: • Nordén, Dag Bugge og Arnfinn Bårdsen: På talefot med tvisteloven, i Jussens Venner nr 1/2008 s 1-90. • Mæland, Henry John: Kort prosess.En innføring i den sivile rettergang etter tvisteloven (2009) Boken gir en oversiktlig og enkel innføring i norsk straffeprosess.

RELATERTE BØKER