Litteratur som erfaring

Litteratur som erfaring - John Brumo | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
John Brumo
DIMENSJON
5,46 MB
FILNAVN
Litteratur som erfaring.pdf
ISBN
3914357326976

BESKRIVELSE

I denne boka tegner John Brumo et nytt bilde av den norske litterære modernismen. Brumo viser hvordan den norske modernismen vokste fram i en tid der det norske samfunnet gikk gjennom store endringer, og hvordan forfatterne beskrev en ny, moderne virkelighet dominert av fenomener som fotografi, radio, bil, tv og datateknologi. Der tidligere framstillinger har sett den norske modernismen som en importert stilart, viser Brumo gjennom nærlesninger av de største norske modernistene hvordan de formet ? og ble formet av ? sentrale brytninger i det raskt endrede samfunnet de levde i. Boka er bygget opp som en artikkelsamling som veksler mellom dypdykk i enkeltverk og kartlegging av de bredere historiske rammene som har lagt føringer for framveksten av den norske modernismen. Samlingen tar for seg arbeidene til sentrale forfattere som Sigbjørn Obstfelder, Rolf Jacobsen og Kjartan Fløgstad, men løfter også fram mindre kjente og til dels forsømte navn som Rolf Stenersen, Sverre Udnæs og Marie Takvam.

I utgangspunktet dekker et slikt litteraturbegrep alle fagområder og inkluderer dessuten også personlige skriftformer som dagbøker og brev. Litteraturbegrepet brukes også ofte i enda ... Bjarne Øygarden har lang erfaring som lærer i ungdomsskolen og som lærerutdanner.

Refleksjoner om felleslesing og litt om Lesegruppa i Bergen fengsel av Kjersti Egge . Dette året førte tilfeldighetene meg til et miniseminar i regi av Norsk Bibliotekforening, avd. Muntlig litteratur er ulike former for litterære uttrykk ivaretatt og formidlet gjennom tale og/eller sang, ofte gjennom flere ledd.Forskjellige former for folkediktning som for eksempel sagn, eventyr og ballader, er klassiske eksempel på muntlig litteratur.Forøvrig kan alle slags typer muntlig overleverte fortellinger med en viss struktur komme inn under definisjonen muntlig litteratur. - Jeg tenker at litteraturen lyser opp den menneskelige erfaringen, noe som gjør det lettere å leve med den.

RELATERTE BØKER