Leseforståelse

Leseforståelse En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
7,34 MB
FILNAVN
Leseforståelse.pdf
ISBN
5387877559888

BESKRIVELSE

Hva vil det si å forstå det man leser, og hvordan kan undervisningen tilrettelegges slik at den fremmer elevenes leseforståelse? Forfatterne av denne boken tar utgangspunkt i disse og andre sentrale spørsmål om leseforståelse og diskuterer dem i lys av nyere forskning. De gir leseren innsikt i hva som kreves for å bli en god leser i kunnskapssamfunnet, og retter søkelyset mot hva god undervisning i leseforståelse innebærer. Leseforståelse betyr å utvinne og skape mening ved å gjennomsøke og samhandle med skrevet tekst. Dette er noe annet og mer enn "å knekke lesekoden", og det er en nødvendig kompetanse for å kunne klare seg i et moderne samfunn. Det er derfor viktig at denne siden av leseundervisningen blir vektlagt i skolen. Dette er den første boken om leseforståelse skrevet av norske forskere på området.Forfatterne gir en grundig faglig innføring i ulike sider ved temaet leseforståelse på en lett tilgjengelig måte. Boken er spesielt beregnet på lærerstudenter og lærere i etter- og videreutdanning. Samtidig er den høyst aktuell for studenter i fag som pedagogikk, spesialpedagogikk og psykologi.

Det er ingen klare ordavkodingsforskjeller mellom gruppene, men tospråklige har tilsynelatende en ... Leseforståelse kan beskrives som en prosess der leseren henter ut informasjon og skaper mening fra tekst (RAND, 2002). Det har vist seg at aktiv bruk av lesestrategier fremmer forståelse og hjelper leseren å mestre forståelsesproblemer.

En avtale Bolig Gjør det vondt? 17.mai Intervju med Aksel Drømmejobben Troll Fakta om Norge. 6 Leseforståelse Å lese og ikkje forstå, å fria å ikkje få, å segla forutan vind er tre gagnlause ting.82 Fra kompetansemål i norsk: 2. årstrinn: - lese enkle tekster med sammenheng og forståelse - bruke enkle strategier for leseforståelse - bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster Velkommen til Kaleido Digital Norsk for småskoletrinnet.

RELATERTE BØKER