Politirett

Politirett - Ragnar Auglend, Henry John Mæland | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Ragnar Auglend, Henry John Mæland
DIMENSJON
11,95 MB
FILNAVN
Politirett.pdf
ISBN
5422390678144

BESKRIVELSE

Boken er en systematisk fremstilling av norsk politirett. Det redegjøres for rettsreglene som organiserer den norske politietaten, de mål og oppgaver politiet har, polititjenestepersonens rettigheter, plikter og vern, reglene om når og hvordan politiet skal gripe inn, politiets bistandsplikt til andre offentlige myndigheter, politiets oppgaver i vegtrafikksaker og ved fremmedkontroll, politiets «rene» forvaltningsoppgaver slik som å opptre som passmyndighet, gi våpentillatelser mv., de regler som gjelder kontroll med politiet, samt avtaler og regler om det internasjonale politisamarbeid.Hovedvekten er lagt på de polisiære oppgavene (ordens- og sikkerhetstjeneste, redningstjeneste m.m.). Politiets oppgave med strafforfølging er også behandlet.Boken er primært skrevet for polititjenestepersoner, politihøgskolestudenter, politijurister og juridiske studenter som har politirett som valgfag.Fremstillingen er à jour med endringer av regelverk og praksis pr. 1. mai 2016.

Sendes om 4 virkedager. Kjøp boken Politirett av Ragnar Auglend, Henry John Mæland (ISBN 9788205462069) hos Adlibris.com.

Det redegjøres for rettsreglene som organiserer den norske politietaten, de mål og oppgaver politiet har, polititjenestepersonens rettigheter, plikter og vern, reglene om når og hvordan politiet skal gripe inn, politiets bistandsplikt til andre offentlige myndigheter, politiets oppgaver i vegtrafikksaker og ved fremmedkontroll ... 2. Politirett i en større kontekst ! 2.1 Plassering av emnet politirett ! Politirett er! definert som! læren! om! politiet som! forvaltningsmyndighet og! som! strafforfølgningsmyndighet17.!Politirettomfatter!dermed!flere!ulike!regelsettsom!regulerer! politiets! virksomhet alt etter! hvilken! myndighet som! utøves.! Ettersom! politiet som! Auglend, Mæland og Røsandhaug "Politirett" s.

RELATERTE BØKER