Krisehåndtering online

Krisehåndtering online - Kjell Løvik | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Kjell Løvik
DIMENSJON
5,30 MB
FILNAVN
Krisehåndtering online.pdf
ISBN
6664194477400

BESKRIVELSE

Sosiale medier kan være svært krevende å håndtere under en krise. De må overvåkes hele tiden, og endringene skjer lynraskt. Bilder og tekst kan ligge på nett før utrykningsbilene har kommet ut av garasjen. Før snakket vi om «The Golden Hour» - tiden en virksomhet hadde til å områ seg på før den måtte fronte en hendelse i mediene og overfor publikum. Nå snakker vi mer om «The Golden Minute». De sosiale mediene kan sette oss på sidelinjen om vi ikke er forberedt, men de kan også være et viktig hjelpemiddel for å nå ut med raske budskap, som når mange, uavhengig av tradisjonelle medier.Boka henvender seg til deg som har ansvar for krisehåndtering og kommunikasjon i virksomheten, men også til ledere og stabsmedlemmer som skal lede og håndtere en hendelse. Krisehåndtering online vil også gi et godt grunnlag for alle som tar utdanning innenfor krisekommunikasjon, beredskapsledelse og samfunnssikkerhet. Boka kan brukes både som pensum, hjelpemiddel og oppslagsbok.

Oppdatert 31.03.2020 . Ansvarsprinsippet innebærer at den instansen som er ansvarlig for et område i en normalsituasjon, også har ansvaret ved ekstraordinære hendelser og kriser.

Nå snakker vi mer om «The ... Beredskap og krisehåndtering Helseberedskapen omfatter: beredskap i helse- og omsorgstjenesten, oppfølging av rammede og berørte ved hendelser og kriser, CBRNE (miljømedisin, smittevern, atomberedskap og eksplosiver), forsyningssikkerhet for legemidler og materiell og mattrygghet og drikkevann. STRASAK-rapporten T1 2019 3 1. Innledning Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og Beredskap og krisehåndtering .

RELATERTE BØKER