Kognitiv svikt

Kognitiv svikt - Grace Inga Romsland | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Grace Inga Romsland
DIMENSJON
6,27 MB
FILNAVN
Kognitiv svikt.pdf
ISBN
6056120571454

BESKRIVELSE

Kognitive funksjoner kan påvirkes av skade eller sykdom. Hvordan er det å leve med kognitiv svikt etter at en har fått en hjerneskade?Boken gir deg innsikt i- strategier mange med kognitiv svikt bruker for å mestre hverdagen sin- hvordan opplevelsen av stress og tempo i det moderne samfunnet skaper vanskeligheter- hvordan enkelte finner støtte i for eksempel kjærlighet til naturen eller fred og roBoken skal- gi kunnskap om hjerneskader og hvordan de oppleves, slik at fagfolk kan ta hensyn til dette når de planlegger tjenester eller behandlingsopplegg- bidra til at behandlere kan sette tilværelsen med kognitiv svikt i et større perspektiv, ettersom samfunnsmessige og kulturelle forestillinger virker inn på mulighetene for å leve et godt hverdagsliv- vise betydningen av tilrettelegging, omsorg og rehabilitering ved tilstander med kognitiv sviktDenne boken er viktig for studenter på master- eller videreutdanningsnivå innenfor rehabilitering, slagbehandling, eldreomsorg, psykisk helsearbeid, sykepleie, andre helsefag eller sosialt arbeid. Yrkesutøvere som på ulike nivåer møter denne pasientgruppen, vil også ha stor glede og nytte av boken.

Livstilsfaktorer er av betydning for demensutvikling og fokus på disse kan forhåpentligvis bidra til å redusere risiko for demens ved schizofreni. Mild kognitiv svikt (_Faglige tips - arkiv) Trail making test, klokketest (Skjema/kalkulatorer) Normaltrykkshydrocefalus og demens (_Faglige tips - arkiv) Pasienter uten samtykkekompetanse (Helserett) Noklus: valg av analyser i PHT rev (Laboratoriemedisin) Klinisk nevropsykologi, veileder (Fysmed og rehab) Kjemikalier (Arbeidsmedisin) Evensen S, Forr T, Al-Fattal A et al. Nytt verktøy for å oppdage delirium og kognitiv svikt.

Fagfolk mener man har unngått tema og at det er på høy tid med tilpasset behandling for denne gruppa. Kognitive vansker ved MS kan oppleves som at tankevirksomheten går langsommere, det blir vanskelig å forstå og få overblikk over en situasjon eller en arbeidsoppgave. Eller man opplever å glemme avtaler og beskjeder.

RELATERTE BØKER