K-kodar

K-kodar Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
4,21 MB
FILNAVN
K-kodar.pdf
ISBN
7609482042097

BESKRIVELSE

Arkivnøkkelen for kommunane, K-koder, er eit viktig verktøy for å finne att dokumentasjon i kommunalt arkivmateriale. Klassifikasjon er ein obligatorisk og sentral del i NORAK - Standard for elektronisk arkiv. Foremålet med bruk av arkivnøklar i elektronisk arkiv er mellom anna å: - sikre at dokument som har blitt til som eit resultat av dei same aktivitetane (prosessane) blir knytte saman - gi en ekstra søkjeinngang til arkivmaterialet - sikre ei systematisk oversikt over alle behandla saker - vere eit utgangspunkt for forskjellige oppgåver som bevaring og kassasjon, statistikk. osb. I eit papirarkiv vil arkivkoden vere den fysiske adressa som viser til kor saka er arkivert. K-kodane vert jamleg oppdaterte i takt med den kommunale organiseringa og nye lovpålagde oppgåver. Oppdateringa skjer kvart fjerde år og følgjer den kommunale valperioden. KF har på vegner av KS det faglege oppfølgingsansvaret for K-kodar, i nært samarbeid med representantar for kommunane, fylkeskommunane og dei interkommunale arkiva. Papirversjonene av K-kodane vert gjvne ut i to utgåver - ein hovudnøkkel og ei kursutgåve. Det vert òg gjeve ut ei elektronisk utgåve av K-kodar som nyttast i sak-/arkivsystemet i kommunane. K-kodane vert gjevne ut både på bokmål og nynorsk.

Oppdateringen skjer hvert fjerde år og følger den kommunale valgperioden. Kommuneforlaget har på vegne av KS det faglige oppfølgingsansvaret for K-koder, i nært samarbeid med representanter for kommunene, fylkeskommunene og de interkommunale arkivene. Saksarkiv med tilhørende K-koder Utskriftsvennlig versjon K-kodenøkkelen ble tatt i bruk f.o.m.

Det gjeld arkivdel SAK3. Her finn du oversikt over K-kodar du som saksbehandlar skal bruke når saker opprettes eller settes til ferdig. Mange av heftene som er gitt ut ved senteret er tilgjengelig som pdf-er.

RELATERTE BØKER