Å være pasient

Å være pasient Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
8,18 MB
FILNAVN
Å være pasient.pdf
ISBN
2048227782374

BESKRIVELSE

Å være pasient presenterer vesentlige aspekter ved forhold som knytter seg til det å være syk, til å være pasient eller å være pårørende. Den som skal bli sykepleier, må fra første dag i utdanningen utvikle sin evne til å forstå menneskers livsverden og menneskers reaksjoner på å bli akutt, kronisk eller livstruende syk, eller på å bli pårørende til en akutt, kronisk eller livstruende syk person. Boka gir en samlet framstilling av ulike aspekter av det som rommes i det nye begrepet pasientologi. Ønsket er å bidra til en nyansert forståelse av pasientbegrepet og av dagens pasientrolle.Boka innledes med fire autentiske pasientfortellinger. I ni kapitler beskrives og drøftes så en rekke aspekter ved det å være syk, for eksempel fortellingens betydning for den syke, og kampen og avhengigheten som følger med sykdom, sett både gjennom pasientens øyne og gjennom teoretiske briller. Et eget kapittel tar for seg teoriutviklingen på området, og samtlige kapitler bygger på resultater fra den nyeste skandinaviske og internasjonale forskningen omkring pasientbegrepet og pasientrollen.Med sin teoretiske og forskningsbaserte forankring kan Å være pasient inngå i sykepleierutdanningen fra første til siste dag. Den vil også har relevans for sykepeiere under videreutdanning og sykepleiere i klinisk praksis.

Også i disse tilfellene skal helsepersonellet vurdere om helsehjelpen vil være i pasientens interesse og om det er sannsynlig at pasienten ville ha samtykket til slik hjelp. - Å være pasient er like farlig som å hoppe i fallskjerm MÅ BLI BEDRE: Andelen pasienter som opplever en pasientskade i spesialisthelsetjenesten har ligget stabilt siste par årene. Overlege Cohen forteller at to sykehus re-testet tidligere prøver hos 24 pasienter, hvorav én viste seg å være koronapositiv. «Det å identifisere den første smittede pasienten, er av stor ... Triadene vil etter hvert besitte en spesiell kunnskap om «sine» pasienter som kan deles med de andre på avdelingen.

Og selv om en pasientene ikke har noen erindring om at de har deltatt i aktiviteten, kan de kjenne lenge på følelsen av å være glad og fornøyd (3, 12). Samarbeidspartnere En ledsager er en person som følger en pasient til og fra behandlingsstedet.

RELATERTE BØKER